Previous Next

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку»

7 листопада 2019 року кафедра медико – біологічних основ фізичної культури взяла участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні підходи до формування здоров’язбережувальної компетентності дитини дошкільного віку».

На семінарі обговорювалися питання стосовно впровадження здоров’язбережувальних та інноваційних технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти, формування здорового способу життя як складової здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку. Теоретико – методична частина семінару була присвячена обговоренню сучасних вимог до медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у закладах дошкільної освіти. З доповіддю «Стан здоров’я дитячого населення Сумщини. Оздоровча спрямованість фізичного виховання дошкільників – пріоритетний шлях до формування здорової особистості» виступила завідувач кафедри медико – біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка доктор медичних наук, професор І. О. Калиниченко. Викладач кафедри А. Ю. Щапова брала активну участь в обговоренні дискусійних питань.


Надрукувати   E-mail

Інші статті