Новини

Ювілейна десята літня біологічна школа «Вакалівщина» offline відбулась!

24 червня на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка розпочала роботу 10-та ювілейна Літня біологічна школа «Вакалівщина», учасниками якої стали учні закладів освіти міста Суми та Сумської області.

Протягом тижні роботи Біошколи її учасники, об’єднані у три робочих бригади, мали нагоду відвідати ряд лабораторних та практичних занять, польових та музейних екскурсій, прослухати науково-популярні лекції, а також познайомитися із мешканцями віварію кафедри біології та методики навчання біології.

Перший день Біошколи включав навчальні екскурсії у природу. Екскурсії з ботаніки були проведені завідувачем кафедри біології та МНБ, к.б.н. Литвиненко Ю. І., на яких учасники не лише вивчили флору в околицях СумДПУ імені А. С. Макаренка, а й навчилися у польових умовах методам визначення рослин. Під час екскурсій з ґрунтознавства під керівництвом доцента кафедри, к.б.н. Вакала А. П. учасники дослідили особливості будови ґрунтових профілів та обговорили питання антропогенного випливу на ґрунти. Також, за планом першого дня роботи для учасників Біошколи доцентом кафедри, к.б.н. Говоруном О. В. була проведена проблемна лекція, темою якої були біогеографічні особливості Австралії та острову Мадагаскар.

Другий день біологічної школи «Вакалівщина» пропонував учасникам практико-екскурсійну програму на базі ННЦ «Ботанічний сад СумДПУ імені А. С. Макаренка». На практичному занятті з теми «Фенотипічний та генотипічний поліморфізм», організованому доцентом кафедри, к.б.н. Торяник В. М. та адаптованому для різних вікових груп, учасники розглянули питання біологічних сенсів біорізноманіття, дослідили фенотипічний поліморфізм колорадського жука та чистотілу великого. У рамках тематичної екскурсії, разом із доцентом кафедри, к.б.н. Москаленком М. П., учасники мали змогу ознайомитися з фіторізноманіттям ботанічного саду та дослідити екологічні групи рослин, представлені в ньому. Доцент кафедри, к.б.н. Говорун О. В. для всіх учасників Біошколи підготував екскурсію з ентомології, тематика якої стосувалася впливу антропогенного навантаження на біологічне різноманіття та екологію комах.

Протягом наступних днів учасники мали змогу долучитися не лише до біологічних занять, але й дослідити свої психологічні характеристики, пройти проективні методики й визначити особливості свого "Я", а також опанувати арт-терапевтичну техніку «Акватипія» з метою розвитку емоційного інтелекту й активізації творчого ресурсу – завдяки доценту кафедри психології, к.псих.н. Усику Д. Б.

Біологічна складова освітнього процесу цих днів включила в себе заняття із цитології, генетики, зоології, мікології та фізіології рослин.

У зоологічному музеї СумДПУ імені А. С. Макаренка разом із викладачем кафедри Латишевим В. С. та фахівцем кафедри Депутатом О. Ю. учасники Біошколи ознайомилися з фауною бехребетних і хребетних тварин України та світу, прослухали екскурсійну програму музею.

Разом із доцентом кафедри біології та МНБ, к. пед. н. Генкал С. Е. учасники Біошколи актуалізували знання про методику роботи із мікроскопічними об'єктами та оптичними приладами, навчилися власноруч виготовляти тимчасові мікропрепарати, дослідили будову клітини та процесами, що відбуваються у ній за умови зміни навколишнього середовища.

На заняттях з генетики із доцентом кафедри, к.б.н. Торяник В. М. учасники Біошколи продовжили досліджувати явище біологічного різноманіття, спадковості і мінливості, визначили форми мінливості. На практичному занятті вони дослідили дискретну та безперервну форми мінливості на прикладі варіювання кількості та довжини простих колосків різних сортів пшениці.

Заняття із препарування тварин традиційно відбулося під керівництвом доцента кафедри, к.б.н. Говоруна О. В., в рамках якого учасники Біошколи дізналися про методику розтину представників типу Членистоногі, власноруч препарували аргентинського таргана та вивчили його анатомічну будову.

На заняттях із мікології, учасники дізналися про цікаву групу організмів - слизовиків. Завідувач кафедри біології та МНБ, к.б.н Литвиненко Ю.І. в рамках лекційного заняття розповіла про особливості будови та життєдіяльності цієї групи грибоподібних організмів, міфи і легенди, пов’язаними із ними, перспективи їхнього практичного застосування, пояснила їхнє актуальне положення в природній (філогенетичній) системі органічного світу.

Разом із доцентом кафедри, к.б.н. Москаленком М. П. учасники Біошколи дослідили особливості водного режиму рослин різних екологічних груп, що поєднало в собі практичні заняття із фізіології рослин та екології.

Фінальний день ювілейної літньої біологічної школи «Вакалівщина» відзначився завершенням розгорнутих протягом Біошколи досліджень та закріпленням отриманих знань. Учасники мали можливість заслухати інформацію про особливості навчання на природничо-географічному факультеті, отримали брендову продукцію факультету та університету та були відзначені пам’ятними сертифікатами учасника. Також було підведено підсумки конкурсу на краще зображення природних об’єктів ННЦ «Ботанічний сад СумДПУ імені А. С. Макаренка» та нагороджено переможницю – Жмурченко Анісію. Чудові фотознімки Анісії будуть розміщені на веб-сторінці ННЦ «Ботанічний сад СумДПУ імені А. С. Макаренка».

Дякуємо всім учасникам цьогорічної біологічної школи «Вакалівщина» за активність та ініціативність! Залюбки чекаємо на Вас знову на природничо-географічному факультеті Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка!

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад