Previous Next

Захист магістерських робіт студентів ННІ історії та філософії СумДПУ імені А.С. Макаренка

В ННІ історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 20 та 23-24 грудня відбувся захист випускових атестаційних робіт магістрів денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 014 Середня освіта (Історія).

Магістранти у своїх доповідях продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки і представили оригінальні дослідження. Усі студенти показали себе з кращого боку й успішно пройшли завершальний етап навчання.

Головою екзаменаційної комісії по захисту магістерських робіт була Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін СумДПУ імені А.С. Макаренка. Вона високо оцінила підготовку магістрів НН інституту історії та філософії та актуальну тематику магістерських робіт. Окрім того, до складу членів комісії увійшли: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри історії України Бугрій В.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Михайличенко О.В., кандидат історичних наук, старший викладач Жуков О.В.

Цього разу магістерські роботи відрізнялись не лише елементами наукової новизни, а й практичним спрямуванням, чим викликали жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які студенти давали аргументовані, змістовні відповіді.

Вітаємо магістрів та їхніх наукових керівників з успішним захистом! Сподіваємось, що усі зусилля, докладені вами, принесуть плідні результати на благо нашої країни!


Надрукувати   E-mail