Previous Next

Заняття з методики викладання української мови у ЗВО за участю роботодавця

Заняття з методики викладання української мови у ЗВО за участю начальника управління Державної служби якості освіти у Сумській області Алли Петрівни Рябухи відбулось 12 листопада 2019 року у магістрантів – філологами СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Тема заняття «Інноваційні процеси у філології та лінгводидактиці. Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя і викладача української мови» (викл. Семеног О.М.).

З-поміж багатьох питань, які обговорювали на занятті – інноваційні процеси у педагогічній та філологічній освіті, фахово-методична підготовка майбутніх викладачів / учителів української мови і літератури, учителів англійської мови, в т.ч. в умовах північно-східного регіону України; загальні і фахові компетентності викладача в умовах сьогодення, фахово-методична, дослідницька, освітньо-консультативна, культурно-освітня робота з метою більш ефективного функціонування державної мови в різних галузях суспільного життя міста Суми і Сумської області; формування ключових компетентностей культуромовної особистості студента (учня) як громадянина України на засадах цінностей педагогіки партнерства та академічної доброчесності.


Надрукувати   E-mail