Previous Next

Засідання круглого столу розробників ОПП

12 червня 2020 року відбулося засідання круглого столу розробників ОПП Середня освіта (англійська та німецька мови) та ОПП Середня освіта (англійська та французька мови) першого рівня вищої освіти у складі гарантів ОПП к.п.н., доц. кафедри германської філології Г.І.Подосиннікової, к.п.н., старшого викладача кафедри германської філології М.В.Дуки, декана факультету іноземної та слов’янської філології к.ф.н., доцента кафедри А.М.Коваленка, к.ф.н., доцента кафедри О.В.Багацької (гарант ОПП Середня освіта (англійська та французька мови) другого рівня вищої освіти), к.ф.н., доцента кафедри В.В.Козлової (гарант ОПП Середня освіта (англійська та німецька мови) другого рівня вищої освіти) та магістрантки Є. Сахно.

Було розглянуто та ретельно проаналізовано зауваження та рекомендації, надані у процесі акредитаційної справи виїзною комісією експертів та ГЕР.

Підчас круглого столу відбувся перегляд розподілу навчальних дисциплін, що забезпечують отримання здобувачами якісної підготовки за спеціальністю.

Прийняте рішення про впровадження дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу навчання, інтеграцію філологічних курсів («Стилістика та інтерпретація художнього тексту», «Теоретичний курс з англійської мови (Теоретична фонетика, лексикологія, теоретична граматика) та збільшення за рахунок цього кредитів для дисциплін, що забезпечуюсь освітню складову; введення курсу «Основи наукових досліджень в освіті»; удосконалення курсу «Практика усного та писемного мовлення» за рахунок введення на 3-4 курсах професійно-орієнтованої компоненти, що пояснює доцільність перейменування курсу на «Практика професійно-орієнтованого англійського мовлення».

Крім того, курсова робота, яка раніше була інтегрованою в курсі «Методики викладання іноземних мов», розглядається як окрема складова програми.

         На засіданні обговорено доцільність та впроваджено перерозподіл годин, які відводяться на іспити та заліки.

         Перегляд навчального плану та ОПП Середня освіта (англійська та німецька мови) та ОПП Середня освіта (англійська та французька мови) знайшов відображення у змінах відповідних документів, що представлені на сайті університету.


Надрукувати   E-mail