Previous Next

Зустріч Методичного об’єднання психологів ЗВО м. Суми

21 січня на платформі ZOOM відбулася важлива онлайн-зустріч Методичного об’єднання психологів ЗВО м. Суми, де активну участь брали спеціалісти Психологічної служби СумДПУ імені А.С.Макаренка.

Основними завданнями таких зустрічей є:

  • вдосконалення роботи та підвищення знань, умінь та навичок;
  • вивчення нормативно-правової бази освіти охорони праці в Україні;
  • засвоєння сутності сучасної філософії освіти;
  • формування умінь і навичок ефективного вирішення психолого-педагогічних проблем;
  • поглиблення знань про сучасний стан наукової дисципліни та методики використання діагностичного та корекційно-розвиткового інструментарію;
  • оволодіння інформаційними технологіями обробки даних діагностики;
  • стимулювання постійного зростання професійної майстерності та задоволення освітніх потреб;
  • систематизація та поглиблення соціально-гуманітарних, професійно-фахових знань про сутність, специфіку, орієнтири реалізації основних напрямів модернізації методів психологічних досліджень;
  • модернізація професійного потенціалу як системного показника готовності до інноваційної діяльності, трансформації найголовніших досягнень науки та передового педагогічного досвіду в практику роботи практичного психолога;
  • формування навичок самостійного і критичного мислення, системного аналізу одержаних даних.

Дані зустрічі включають систему навчально-методичних форм роботи, які забезпечують творчу самореалізацію, професійно-педагогічне зростання практичного психолога та гармонізує соціально-психологічний клімат педагогічного колективу навчального закладу.

Нагадуємо, що індивідуальні консультації для вас завжди працюють!!!

Запис за телефоном – 095 345 83 35.


Надрукувати   E-mail