Previous Next

Зустріч студентів, магістрів спеціальності Середня освіта. Українська мова і література із стейкхолером

Упродовж ВЕРЕСНЯ-ЖОВТНЯ ЦЬОГО РОКУ відбулись круглі столи студентів, магістрів, викладачів кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, учителів-випускників з начальником управління Державної служби якості освіти у Сумській області Аллою Рябухою з актуальних проблем фахової підготовки майбутніх учителів-словесників.

Було проаналізовано вимоги до фахівців у потенційних місцях працевлаштування випускників, акцентовано увагу на більш детальному опануванні здобувачами практичної складової фахової підготовки, формуванні умінь розв’язувати складні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру.


Надрукувати   E-mail