Previous Next

Зустріч студентів з фахівцями Державної установи «Центр пробації»

Важливою складовою підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у Навчально-науковому інституті педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка є поєднання отриманих ними в навчальних аудиторіях теоретичних знань з практичним досвідом роботи відповідних установ.

З цією метою, у рамках вивчення дисциплін «Пенітенціарна педагогіка і психологія» і «Соціально-правова допомога особам, які перебувають у конфлікті із законом» (викладач – к.п.н., ст.викл. кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Клочко О.О.), студенти І-ІІ курсів за напрямами підготовки «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення» відвідали філію Державної установи «Центр пробації» в Сумській області.

Зустріч зі студентською молоддю провели заступниця начальника уповноваженого органу з питань пробації ГОНЧАРЕНКО Оксана Миколаївна та начальник Ковпаківського районного відділу центру пробації МИХАЙЛИК Іван Миколайович. Вони ознайомили присутніх зі структурою та особливостями діяльності Центру пробації загалом і в Сумській області зокрема, зробивши акцент на завданнях та функціях означеної служби; звернули особливу увагу на специфіку роботи персоналу з громадянами, які є клієнтами закладу; висвітлили шляхи співпраці з іншими соціально орієнтованими службами нашого регіону тощо.

Наприкінці заходу учасниками зустрічі були намічені та обговорені можливості подальшої співпраці Центру пробації з кафедрою соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, зокрема здійснення волонтерської діяльності та проходження виробничої практики студентами Педагогічного на базі означеної установи.


Надрукувати   E-mail