Previous Next

Лекція-діалог із академічної культури і академічної доброчесності професора Семеног О.М. у СумДПУ

Керівником Лабораторії Академічної культури молодих дослідників, організатором щорічної Міжнародної конференції з питань академічної культури і доброчесності, завідувачем кафедри української мови і літератури, професором Семеног О.М. (у межах днів Академічної доброчесності у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка) було проведено лекцію для здобувачів вищої освіти на тему «Академічна культура і академічна доброчесність у комунікативному вимірі: університет-школа».

Лекція була проведена в аудиторно-дистанційній формі, тому здобувачі вищої освіти з природничо-географічного факультету, фізико-математичного факультету, факультету іноземної та слов'янської філології, Інституту культури і мистецтв, Інституту педагогіки і психології змогли підключитися через платформу Гугл-Meet. У діалозі взяли участь перший проректор, професор Пшенична Л.В., начальник державної служби якості освіти в Сумській області Рябуха А.П., керівник центру якості Ячменик М.М., координатор із академічної доброчесності на факультеті іноземної та слов'янської філології, доц. Козлова В.В., заступник декана факультету іноземної та слов'янської філології, доц. Кириленко Н.І.

Професор Семеног О.М. наголосила, що освіта є головним складником національної безпеки держави, тому якість освіти (яка тримається на засадах академічної культури і академічної доброчесності усіх стейкхолдерів освітньо-виховного процесу) належить до пріоритетних національних цілей європейських держав. Начальник ДСЯО в Сумській області Рябуха А.П. ознайомила майбутніх учителів із виданням «Світлофор освітньої доброчесності для освітян». «Починати знайомити здобувачів ВО з поняттям академічної доброчесності в університеті вже пізно, про неї треба говорити ще з дитячого садочку», - зазначила Алла Петрівна. Координатор із академічної доброчесності на факультеті іноземної та слов'янської філології, доц. Козлова В.В. наголосила, що Тиждень академічної доброчесності на факультеті іноземної та слов'янської філології проводиться вже вдруге, але цього року він особливий тим, що відбулося підписання Декларацій з академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти.

Здобувачка вищої освіти за ОПП Середня освіта (Українська мова і література) Вікторія Лисянська долучилася до діалогу: «Стривожено. Натхненно. Здивовано. Стривожено - бо знання раніше почуті ще були не досконалі. Натхненно - бо почуте на лекції підштовхує до дій. Здивовано - бо це не було просто навчання, це був конструктивний діалог».

Здобувачка вищої освіти за ОПП Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) Аліна Зякун зазначила, що зустріч стала ще одним важливим кроком до успішної майбутньої професійної діяльності. Зазначені професором правила регламентують не лише академічно чесну освітню діяльність, а й формують майбутніх учителів як сучасних всебічно розвинених науковців-дослідників і компетентних учителів-словесників.

Ознайомитися з презентацією лекції

Ячменик М.М., к.п.н., керівник центру якост


Надрукувати   E-mail