Аспірантура та докторантура

Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт
02 Культура та мистецтво 025 Музичне мистецтво
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
09 Біологія 091 Біологія
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування


Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора наук 

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
02 Культура та мистецтво 025 Музичне мистецтво
09 Біологія 091 Біологія

 

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного унівепситету імені А.С. Макаренка у 2022 р.
Порядок прийому документів для вступу до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

Правила прийому до докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2022 р.
Порядок прийому документів та зарахування на навчання до докторантури СумДПУ імені А.С. Макаренка

Зразки оформлення документів для вступу до докторантури

Програми вступних іспитів до аспірантури

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню