Наукові заходи

План наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 р.

2022 рік
Назва заходу* Дата проведення Інформація про заходи

VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті»

8-9 грудня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
V Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі» 30 листопада 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
VІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії» 18 листопада
2022 року
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
VІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі» 14 листопада 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи  28 жовтня
2022 року
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
VІ Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника»
 27-28 жовтня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
Відеозапис конференції
VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики» 24-26 жовтня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і не олімпійських видах спорту» 21 жовтня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
V Міжнародна науково-практична конференція «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі» 07 жовтня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю«Педагогіка В. О. Сухомлинського: діалог із сучасністю» 6 жовтня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні і цифрові технології підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання» 5 жовтня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
І Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практика» 30 вересня 2022 року Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Сучасний освітній простір-досвід, пошук, результат" 17-18 серпня
2022 р
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
Макаренківські читання: філологічні та методичні студії 25 травня
2022 року
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і здоров'я» 24-25 травня
2022 року
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи 18-19 травня
2022 року
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід 12-13 травня
2022 року
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
Відеозапис конференції
Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя  28-30 квітня
2022 року
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
2021 рік
Назва заходу* Дата проведення Інформація про заходи
Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті 10-11 грудня 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
"Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця" 9 грудня
2021 р.
Інформаційний лист (Укр.)
Інформаційний лист (Eng.)
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Ювілейна палітра 2021: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів» 3-4 грудня 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі» 30 листопада 2021 р.  Інформаційний лист
Програма конференції та збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Теоретико-методичні засади навчання сучасної фізики та нанотехнологій у закладах  вищої та загальної середньої освіти» 24 листопада 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Актуальні питання охорони праці та здоров’язбереження у галузі освіти» 25 – 26 листопада 2021 р.  
«Стан і перспективи сучасного туризму» 25 – 26 листопада 2021 р.  
«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» 24 листопада 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника 
«Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» 18 листопада 2021 р.  
«Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» 16-17 листопада 2021 р.  
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу–ІТМ*плюс-2021 11-12 листопада 2021 р.  Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» 11-12 листопада 2021 р.  
«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу–ІТМ*плюс-2021. Форум молодих дослідників» 12 листопада 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника 
«Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі» 12 листопада 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація в науковому дискурсі» 9 листопада 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення», 27-28 жовтня 2021 р.  
«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» 29-30 жовтня 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту» 21-22 жовтня 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Сучасні музеї – центри збереження та використання історико-культурної спадщини», 21 – 22 жовтня 2021 р.  
«Шості Сумські наукові географічні читання» 15-16 жовтня 2021 р.  Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника
«Правнича діяльність в умовах правовладдя: проблеми та шляхи розв’язання» 07 жовтня 2021 року  
«Військові традиції в Україні: від давнини» 08 жовтня 2021 р.  
«Педагогіка В. О. Сухомлинського: діалог із сучасністю» 5 жовтня 2021 р.  
«Сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії: теорія і практика» 30 вересня 2021 р.  
«Цифрові технології в процесі підготовки спортсменів в умовах формального і неформального навчання» 22-23 квітня 2021 р. Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник матеріалів
Сертифікат учасника

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню