План наукових заходів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на 2019 р.

№ з/п

Тема конференції, семінару

Термін проведення

Відповідальний за проведення підрозділ, адреса, телефон, e-mail

1

2

3

4

Міжнародні конференції

1.1

V Міжнародна науково-практична конференція

«Особистість у кризових умовах та

критичних ситуаціях життя»

28 лютого –

1 березня

Кафедра психології,

тел. 68-59-60,

е-mail [email protected]

1.2

Міжнародна науково-практична інтернет конференція

«Міжнародні відносини: історія, теорія та практика»

28 лютого

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін

[email protected]

1.3

Міжнародна науково-практична конференція

«Інноваційні підходи до теоретичної та методичної підготовки магістра в умовах університету»

Березень 2019

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

тел. (0542) 68-59-67

[email protected]

1.4

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Функції дизайну у сучасному світі: виміри 2019»

22-23 березня

2019 р.

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

тел. (0542) 68-59-67

[email protected]

1.5

І Міжнародна науково-практична конференції

«Проблеми мистецько-педагогічної освіти:

здобутки, реалії та перспективи»

27-28 березня

Кафедра хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання та кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства

[email protected]

1.6

Міжнародна науково-практична конференція

«Формування мовно-естетичного ідеалу

засобами навчальних дисциплін»

Квітень 2019

Кафедра російської мови та зарубіжної літератури

тел. (0542) 68-59-58

[email protected]

1.7

ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих»

11-12 квітня

2019 р.

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

[email protected]

1.8

ІІ Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених

«Університет імені А.С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи»

23-24 квітня

2019 р.

Кафедра педагогіки, кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

тел. (0542) 68-59-67

[email protected]

1.9

Міжнародний конкурс з комп’ютерної графіки та веб-дизайну «CreDiCo»

Квітень 2019

Кафедра інформатики

0542-68-59-72

[email protected]

1.10

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних закладах»

15-16 жовтня

2019 року

К-ра педагогіки

тел. (0542) 68-59-67

[email protected]

1.11

Міжнародна науково-практична конференція

«Економіка, інноватика та сучасні бізнес технології: актуальні проблеми та розвиток»

Квітень - травень 2019 р.

К-ра бізнес-економіки та адміністрування

тел. (0542) 68-59-31

[email protected]

1.12

Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення»

Травень

2019 р.

Кафедра теорії та методики фізичної культури

[email protected]

тел. (0542) 68-59-94

1.13

ІІ Міжнародна  науково-практична конференція  

для студентів та молодих учених

 «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»

17 травня

2019 року

К-ра права та методики викладання правознавства

[email protected]

1.14

Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми дослідження довкілля»

24-25 травня

2019 р.

Природничо-географічний факультет

тел. (0542) 68-59-11

[email protected]

1.15

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Україна майбутнього:

сучасні тенденції інноваційного розвитку держави у сфері соціально-економічних наук»

12 вересня

2019 р.

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування

Кафедра інформатики

0542-68-59-31

[email protected]

1.16

Міжнародний науково-освітній круглий стіл

«Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

12 вересня

2019 р.

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування

Кафедра інформатики

0542-68-59-31

[email protected]

1.17

VІ Міжнародна очно-заочна конференція

«Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі»

Жовтень 2019 р.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

тел. (0542) 68-59-43

[email protected]

1.18

Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія та методика дошкільної і початкової освіти  в сучасному педагогічному просторі»

Жовтень 2019

Кафедра дошкільної і початкової освіти, тел.: 68-59-69,

[email protected]

1.19

Міжнародна науково-практична конференція

«Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації»

28-29 листопада

2019 р.

Кафедра історії України

тел. (0542) 68-59-93

[email protected]

1.20

Міжнародна науково-практична конференція

«Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця»

5-6 грудня

2019 р.

Кафедра інформатики

тел. (0542) 68-59-72

[email protected]

1.21

Міжнародна студентська науково-практична конференція

«Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця»

6 грудня

2019 р.

К-ра інформатики

[email protected]

1.22

Міжнародна наукова конференція

«Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті»

Грудень

2019 р.

Кафедра української мови і літератури

[email protected]

Всеукраїнські конференції

2.1

Всеукраїнська науково-педагогічна

«Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті»

Лютий

2019 р.

Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

тел. (0542) 68-59-67

[email protected]

2.2

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Підготовка фахівців з мистецтва: здобутки,

проблеми та перспективи»

Березень 2019 р.

Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства

тел. (0542) 68-59-78

[email protected]

2.3

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі»

22 березня

2019 р.

Кафедра ЗФТРЕ

[email protected]

2.4

Науково-практичний форум

«Туристичний сезон 2019: реалії та перспективи»

Березень

2019 р.

Кафедра туризму  і готельно-ресторанного сервісу

тел. (0542) 68-59-23

2.3

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи»

28-29 березня

2019 р.

Кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін

м. Суми, вул. Роменська, 87,

тел. (0542) 68-59-13

[email protected]

2.4

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція (з міжнародною участю)

 «Актуальні проблеми корекційної педагогіки,

психології та реабілітації»

5 квітня

2019 р.

Кафедра логопедії

[email protected]

2.5

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, магістрантів та молодих науковців

 «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи»

11-12 квітня

2019 р.

Кафедра дошкільної і початкової освіти

[email protected]

2.6

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія (по нозологіям)»

18-19 квітня 2019 р.

Кафедра ЗФТРЕ

[email protected]

2.7

ІІ етап ХV Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 016 Спеціальна освіта

18-19 квітня

2019 року

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

[email protected]

2.8

Міжнародна наукова конференція

«Освіта і здоров’я»

квітень

2019 р.

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури

[email protected]

2.9

Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики»

квітень 2019 р

К-ра фізики та методики навчання фізики

[email protected]

2.10

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція молодих учених і студентів « Історикр-філософські дослідження молодих учених»

18 квітня 2019 р.

Кафедра історії України

тел. (0542) 68-59-93

[email protected]

2.11

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

16-17 травня 2019 р.

Кафедра ЗФТРЕ

[email protected]

2.12

Всеукраїнський студентський науковий квест

«Україна майбутнього»

12 вересня

2019 р.

К-ра бізнес-економіки та адміністрування

тел. (0542) 68-59-31

[email protected]

2.13

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Арт-терапевтичні технології у здоров’язбережувальній діяльності сучасних закладів освіти»

Жовтень 2019 р.

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури

[email protected]

2.14

Четверті Сумські наукові географічні читання

Жовтень, 2019

Природничо-географічний факультет

[email protected]

2.15

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника»

Жовтень 2019 р.

Кафедра української мови і літератури

[email protected]

2.16

V Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, магістрантів та молодих науковців «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій»

21-22

листопада 2019

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, кафедра дошкільної і початкової освіти,

тел.: (0542) 68-59-93

[email protected]

2.17

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади»

Листопад 2019р

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

[email protected]

2.18

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах»

27 листопада

2019 р.

Кафедра фізики та методики навчання фізики

тел. (0542) 68-59-24

[email protected]

2.19

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Актуальні питання охорони праці у галузі освіти»

Листопад 2019 р.

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури

[email protected]

2.20

IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ювілейна палітра 2019 : до пам ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів

5-6 грудня

2019 р.

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

тел. (0542) 68-59-79

[email protected]

Інтернет-конференції

3.1

VIIІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

15 лютого

2019 р.

Кафедра логопедії [email protected]

3.2

Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародні відносини: історія, теорія і практика

28 лютого

2019 р.

Кафедра права та методики викладання правознавства

(0542) 68-59-13

[email protected]

3.3

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

Сьогодення біологічної науки

Червень

2019 р.

Кафедра біології людини і тварин

тел. 0957982362

Колесник Юлія Іванівна

[email protected]

3.4

ІІ Всеукраїнська науково-практична

Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі

Листопад

2019 р.

Кафедра теорії і практики романо-германських мов

тел.: (0542) 68-59-62

e-mail [email protected]

3.5

Всеукраїнська науково-практична

Теорія та методика дошкільної і початкової освіти  в сучасному педагогічному просторі

Листопад

2019 р.

Кафедра дошкільної і початкової освіти,

тел.: (0542) 68-59-69,

e-mail [email protected]

Регіональні конференції

4.1

І регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання естетичної реабілітації»

Березень

2019 р.

МБОФК

[email protected]

4.2

ІV Регіональний науково-методичний гендерний семінар «Гендерна парадигма в освітньому просторі вищого навчального закладу»

Травень

2019р.

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

[email protected]

Семінари

5.1

Науково-практичний семінар «Асистент вчителя, вихователя в умовах інклюзивного навчання»

Травень 2019 р.

Кафедра спеціальної та

 інклюзивної освіти

[email protected]

5.2

Науково-методичний семінар для фахівців із соціальної роботи ЦСССДМ «Сім’ї, які перебувають у СЖО: проблема виявлення, організація соціального супроводу та особливості надання соціальних послуг»

Лютий 2019р.

Кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

[email protected]

5.3

Науково - практичний семінар «Використання фітнес технологій в освітньому процесі»

21 лютого

 2019 р.

Кафедра ЗФТРЕ

[email protected]

5.4

Науково-методичний семінар для вчителів загальноосвітніх шкіл м. Суми «Автономія учня: перехід від залежного від учителя до незалежного навчання» («Learner Autonomy: Moving from Teacher-Dependent to Independent Learning)

16 лютого

2019 р.

Ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови

5.5

Науково-практичний семінар «Фестиваль арт-практик для учасників антитерористичної операції» присвячений Дню українського добровольця

14 березня

2019 р.

Кафедра ЗФТРЕ

[email protected]

5.6

Науково-практичний семінар для викладачів музичних шкіл міста та області «Проблеми музичної освіти та виконавства»

13 березня

2019 р.

Кафедра хореографії та музично-інструментального виконавства

[email protected]

5.7

Науково-методичний семінар для вчителів загальноосвітніх шкіл м. Суми «Стратегії та практики розвитку критичного мислення учнів на уроках англійської мови» («Practical Strategies for Increasing Critical Thinking in the Classroom»)

23 березня

2019 року

Ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови

5.8

Науково-методичний семінар для вчителів загальноосвітніх шкіл м. Суми «Робота в групах як засіб успішної комунікації на уроках англійської мови» («Using Group Work for Successful Classroom Communication»)

13 квітня

2019 р.

Ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови

5.9

Науковий семінар «Образотворче мистецтво України на перехресті століть: провідні тенденції, постаті, перспективи»

жовтень-листопад

2019 р.

кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

[email protected]

5.10

Науково-практичний семінар «Новітні технології спеціальної педагогіки: проблеми перспективи та шляхи запровадження»

Грудень 2019 р.

Кафедра спеціальної та

 інклюзивної освіти

тел. (0542) 68-59-43

[email protected]

Проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Шейко