Стипендії, ґранти, фонди та програми

Наука

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на момент подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.

01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403,

телефони для довідок: (044) 246-39-27, (044) 246-39-29.


Гранти Президента України для обдарованої молоді

Для молоді віком від 14 до 35 років


Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Для наукових співробітників, викладачів вузів, інженерно-технічних працівників, аспірантів.


Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, номінація за наукові досягнення

Для молоді віком до 35 років. Премія присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку суспільно-економічного життя України та утвердженню її міжнародного авторитету.


Академічна стипендія Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів

Для аспірантів другого року навчання з відривом від виробництва Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.


«Відкрий Україну» (Open Ukraine)

Міжнародний благодійний фонд, заснований у липні 2007-го року з ініціативи Арсенія Яценюка та Збіґнева Джимали для зміцнення та розвитку авторитету України у світі

Програми фонду «Відкрий Україну»: Міжнародний діало; Культурні горизонти; Молоді лідери http://www.openukraine.org/


Конкурси Державної служби молоді та спорту України

Державна служба молоді та спорту України надає гранти на виконання проектів, що відповідають пріоритетним завданням, розв’язання яких передбачено державою.


Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000»

Фонд працює за чотирма основними напрямами – історико-культурологічним, медичним, соціальним та освітнім.


Програми від уряду Канади

Можливості для академічного співробітництва з Канадою


Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund – Іvf)

Індивідуальні гранти для дослідників історії, соціології, економіки, культури країн Вишеградської угоди (Чехія, Польща, Словакія, Угорщина); Фінансування проектів з упроваження спеціалізованих курсів, пов’язаних з країнами Вишеградської угоди, до навчальних планів університетів.


Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ)

Організація надає короткочасні гранти у галузі гуманітарних знань


Міжнародний фонд "Відродження"

Підтримка правничих, медійних, освітніх, інформаційних, медичних, соціальних ініціатив, що сприяють розвиткові й утвердженню відкритого суспільства.


Міжнародна рада досліджень та наукових обмінів IREX

Міжнародна неприбуктова організація, що адмініструє інноваційні програми для розвитку лідерського потенціалу з метою покращення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку плюралістичного громадського суспільства.


Програми академічних обмінів імені Фулбрайта

Українські студенти та науковці, мають можливість брати участь у конкурсі на отримання гранту для навчання та/або проведення досліджень у США в рамках програм, призначених для студентів, молодих викладачів та науковців.


Програма Еразмус Плюс

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.


Програма eTwinning Plus

eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами.  Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.

eTwinning Plus – це робочий простір програми eTwinning в рамках Східного партнерства Європейського Союзу.


Програма Горизонт 2020

"Горизонт 2020" (Horizon 2020) – найбільша програма Європейського Союзу, спрямована на фінансування досліджень та інноваційних розробок.Програма «Горизонт 2020» зосереджує фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС: Передова наука.Індустріальне лідерство.Суспільні виклики.


Американські ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS

Програми розраховані на навчання школярів, студентів, молодих спеціалістів, вчителів, викладачів та наукових співробітників.


Канадський Фонд підтримки місцевих ініціатив

Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) підтримує малі, але високоефективні проекти, що відповідають пріоритетним напрямкам міжнародної допомоги уряду Канади. Програма спрямована на підтримку ініціатив, розроблених переважно місцевими партнерами.

КФМІ також покликаний підтримувати позитивні двосторонні відносини між Канадою та країнами-реципієнтами та їх громадянським суспільством, шляхом поглиблення контактів та підтримки місцевих ініціатив.


Фінський фонд місцевого співробітництва

Фінський Фонд Місцевого Співробітництва (Фонд) це фонд, яким керує Посольство Фінляндії в Україні.


Шведське агентство міжнародного розвитку у Центральній та Східній Європі

Проведення наукових досліджень для забезпечення соціального, культурного і економічного розвитку суспільства.


Програма візитів до коледжів Оксфордського Університету
(Великобританія, Оксфордський університет, Інститут "Відкрите суспільство", Британська Рада).


Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ

Польсько-американсько-українська ініціатива співробітництва (ПАУСІ) – програма грантів, метою якої є зміцнення українсько-польських відносин і поширення успішного польського досвіду реформ в Україні. Все про програму.


Программа Чівнінг (Chevening)

Стипендії на навчання в магістратури Великобританії для талановитої молоді.


Фонд Эндрю Меллона

Фонд підтримує ініціативи в галузі гуманітарних наук, надає гранти на проведення дослідження. Переважно фінансує американські проекти, однак є і міжнародний фокус


Американська асоціація вищої освіти для жінок AAUW

Міжнародні стипендії надаються жінкам для навчання або досліджень в своїй країні або, в окремих випадках, іншій. Додаткові гранти призначені для підтримки проектів, які будуть виконуватися в рідній країні апліканта. Проект має бути пов'язаним з тематикою досліджень апліканта та мати прямий позитивний вплив на рівень життя жінок. Галузі наукових досліджень: будь-які.


Національний центр наукових досліджень Франції

Проведення наукових досліджень для забезпечення соціального, культурного і економічного розвитку суспільства; підтримка наукових досліджень; сприяння поширенню результатів наукових досліджень; проведення аналізу стану науки як на національному так і міжнародному рівні.


Стипендії уряду Франції

Стипендії для здобуття диплому еквівалентного диплому магістра; стипендій для роботи над дисертацією під спільним франко-українським науковим керівництвом; стипендії для навчання за програмою КОПЕРНІК для молодих економістів та інженерів.


Європейський науковий фонд

Асоціація з 68 організацій, що займаються науково-організаційною діяльністю у 24 країнах Європи. Координує загальноєвропейські наукові ініціативи з метою підтримки наукових досліджень високого рівня.


Фонд Спенсера

Індивідуальні гранти на дослідження у сфері освіти та педагогічних наук, фінансування освітніх проектів.


Корпорація Карнегі

Гранти присуджуються установам неурядовим організаціям для здійснення проектів, які відповідають високим освітнім стандартам і мають національну або міжнародну спрямованість. На сьогодні діють програми розвитку демократії, міжнародна безпека та мир і вища освіта та наука в країнах Африки


Фонд Альфреда Слоуна, США

Заснований у 1934 році генеральним директором «Дженерал Моторз» А. Слоуном Підтримка надається проектам в галузях науки та технологій, економіки, вищої освіти.


Всесвітній фонд жінок (Global Fund for Women)

Глобальний Фонд для Жінок надає грантову підтримку проектів жіночих громадських організацій (ініціатив), чия діяльність спрямована на покращення становища жінок і дівчат. Надаються гранти трьох типів: загальна підтримка організації, організація подорожей та подій, подолання кризових станів


Фонд імені Роберта Боша

Працює у напрямах освіта та виховання; мистецтво та культура; охорона здоров’я; гуманітарні та природничі науки. Фінансує міжнародні проекти, здійснює програми обміну.


Європейський молодіжний фонд

Надає підтримку молодіжним організаціям, фінансує проекти за участю молоді віком від 15 до 30.


Німецька служба академічних обмінів DAAD

Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних установ.


Програми Міністерства закордонних справ Нідерландів

Допомога громадським організаціям для здійснення заходів в сфері захисту прав людини, екології, культури, інформування громадськості, освіти, сільського господарства тощо


Стипендія польського уряду для молодих науковців

Стипендіальна програма призначена для наукового стажування в польських університетах молодих науковців.


Стипендії ім. Лейна Кірклянда

Програма адресована молодим лідерам, що мають вищу освіту, зацікавленим розвитком демократії, господарства й громадянського суспільства у своїй країні й у регіоні.


Leakey Foundation

Фінансування досліджень з проблеми походження людини: археологія і палеонтологія людини, поведінки, морфології і екології великих мавп і інших видів приматів; поведінковій екології сучасних хижаків-травоїдних.


Конкурс „Малих грантів" Республіки Польща

Надані проекти повинні стосуватися таких сфер: регіональний розвиток, побудова потенціалу державної та місцевої адміністрації; малі й середні підприємства та створення нових робочих місць.


Global Green Grants

Підтримка проектів з екології, природокористування, захисту навколишнього середовища.


Британська рада

Сприяння культурній та освітній співпраці між Великою Британією та Україною.

Виконує проекти у сфері освіти, мистецтва, розвитку суспільства.


Бельгійський національний фонд сприяння науковим дослідженням Belgian National Fund for Scientific Research

Фонд підтримує фундаментальні та прикладні наукові дослідження, міжнародне співробітництво в освіти на засадах створення рівних можливостей.

http://www.fwo.be/


Фонд Форда Ford Foundation

Стипендії для талановитих науковців для навчання та проведення дослідження у будь-якій країні світу.


Інформаційне агенство США

Затверджена USAID Стратегія співпраці з Україною з питань розвитку у 2019-2024 рр.  у якості першочергових виокремлює такі питання, як антикорупційна діяльність, протидія впливу російської агресії, а також сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни. 

Окрім того, USAID і далі підтримуватиме заходи зі зміцнення демократії та досконалих механізмів врядування, поліпшення систем охорони здоров'я та пом’якшення наслідків конфлікту у Східній Україні.


Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)

Надає гранти у рамках проектів, що підтримуються організацією.


Швейцарське бюро співробітництва

Швейцарська програма співробітництва в Україні спрямована на підтримку чотирьох основних напрямків: місцеве самоврядування та публічні послуги; репродуктивне здоров’я; фінансова та економічна стійкість; стале використання енергоресурсів; непрофільна програма.


Фонд Освіта для Демократії – Education for Democracy Foundation, Warsaw.

Першим завданням Фонду є надання допомоги вчителям, вихователям, діячам неурядових, громадських, молодіжних організацій в Польщі та в інших країнах Центрально-Східної Європи.


Фонд відкритого суспільства

Програми та гранти фонду Сороса. Підтримка державних та недержавних закладів.


European Foundation Center (Європейський Центр Фондів)

Міжнародна членська асоціація фондів та корпоративних грантодавців в Домі Філантропії, м. Брюссель, створена для запезпечення підтримки філантропії в Європі.


Гранти від швейцарського фонду наукових досліджень

Гранти на у проведенні досліджень в Швейцерських наукових установах.


Australian Research Council

Програми Ради наукових досліджень Австралії


Фонд Гумбольдта (Humboldt Foundation)

Пропонує різні гранти для науковців надають, які мають намір проводити доследження в Європі.


Фонд Джозефа П. Кеннеді молодшого (Joseph P. Kennedy, jr. Foundation)

Програми з напрямів: життя громади, спеціальна освіта, охорона здоров’я, права людини, соціальний захист, програма допомоги людям з вадами розвитку.


Глобальний дитячий фонд (Global Children’s Fund)

Підтримка ініціатив, що покращюють життя вразливих груп дітей.


Фонд цивільних досліджень та розвитку США (U.S. Civilian Research & Development Foundation)

Проведення спільних досліджень та розвиток науково-дослідних можливостей, які дозволяють вченим та інженерам працювати над вирішенням критично важливих питань безпеки, економіки, освіти та інших соціальних потреб

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад