Патентно-ліцензійна діяльність

Політика адміністрації СумДПУ імені А. С. Макаренка в науково-дослідницькій галузі спрямовується на підтримку створення об’єктів інтелектуальної власності, набуття прав на них, використання та захист цих прав, удосконалення системи патентно-інформаційного забезпечення.

Науковці Сумського державного педагогічного університету подали заявки та стали власниками та співвласниками свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, отриманих від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

 • №109054 від 3 листопада 2021 року:  Монографія «Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з використанням елементів легкої атлетики». Автор: Кулик Н.А.
 • №113531 від 30 червня 2022 року: Навчальний посібник для студентів нефізкультурного профілю «Нетрадиційні форми проведення занять з фізичного виховання зі студентами закладів вищої освіти». Автори: Востоцька І.Ф., Головченко О.І., Титович А.О.;
 • №114920 від 22 вересня 2022 року: Збірник авторських фортепіанних творів для занять з класичного танцю «Музична складова музичного Allegro». Автор: Коган І.П.

Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»:

 • №116739 від 6 березня 2023 року: Літературний письмовий твір наукового характеру «Handbook for students of higher education institutions «Preschool education in foreign countries: theory and practice». Автори: Шаповалова О.В., Кондратюк С.М., Бутенко В.Г., Харькова Є.Д., Парфілова С.Л., Іонова І.М.;
 • №117794 від 4 квітня 2023 року: Літературний письмовий твір наукового характеру «Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук «Акме-культурологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту». Автор: Іваній І.В.;
 • №118188 від 17 квітня 2023 року: Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності». Автор: Балашов Д.І.;
 • №118189 від 17 квітня 2023 року: Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності». Автор: Бермудес Д.В.;
 • №118401 від 24 квітня 2023 року: Навчальний посібник «Діагностичні методики оцінювання стану здоров’я та сучасні технології здоров’язбереження дітей дошкільного віку». Автори: Лісневська Н.В., Скрипка І.М.;
 • №118683 від 3 травня 2023 року: Монографія «Розвиток вищої хореографічної освіти в Німеччині (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)». Автор: Ткаченко І.О.
 • №119268 від 24 травня 2023 року: Монографія «Інформаційно-цифрова культура та її особливості формування у фахівців фізичної культури і спорту». Автор: Лазоренко С.А.;
 • №119267 від 24 травня 2023 року: Дисертація на здобуття ступеню доктора педагогічних наук «Теорія і практика формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання». Автор: Лазоренко С.А.
 • №116665 від 2 березня 2023 року: Літературний письмовий твір наукового характеру «Activities of Day Living/Instrumental Activities of Day Living профіль людини з порушеннями зору» («ADL/IADL профіль слабозорих та незрячих осіб»). Автор: Копитіна Я.М.
 • №118231 від 18 квітня 2023 року: Навчально-методичний посібник з тренерської практики «Тренерська практика в системі ДЮСШ». Автори: Лапицький В.О., Чхайло М.Б., Кулик Н.А.
 • №118635 від 2 травня 2023 року: Навчально-методичний посібник «Фізичне виховання студентів. Комплекси фізичних вправ для розвитку рухових здібностей». Автори: Кулик Н.А., Сахненко А.В., Лазоренко С.А.
 • №119025 від 11 травня 2023 року: Дисертація «Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з використанням елементів легкої атлетики». Автор: Кулик Н.А.
 • № 119795 від 14 червня 2023 року: Літературний твір науково-практичного характеру «Спосіб оцінки адаптації дітей до навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти». Автори: Калиниченко І.О., Антомонов М.Ю., Гозак С.В., Латіна Г.О., Заікіна Г.Л., Колесник А.С.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад