Наукові школи

У Навчально-науковому інституті педагогіки і психології:

Сбруєвої Аліни Анатоліївни, д.пед.н., проф.
з проблем педагогічної компаративістики

Лобової Ольги Володимирівни, д.пед.н., проф.
з проблем мистецької освіти школярів та культуротворчої підготовки студентів закладів вищої освіти

Рижанової Алли Олександрівни, д.пед.н, проф.
з проблеми теоретико-методологічних основ розвитку соціально-педагогічної діяльності та соціального виховання людини в соціокультурних умовах інформаційного суспільства

Козлової Олени Григорівни, к.пед.н., проф.
з проблем інноваційного розвитку вищої та загальної середньої освіти в суспільстві ризику

Пшеничної Любов Василівни, к.держ.упр., проф.
з проблеми організаційних та фінансових механізмів управління діяльності менеджерів

Корж-Усенко Лариси Вікторівни, д.пед.н., доц.
з історико-педагогічних проблем педагогіки вищої школи і педагогічного краєзнавства

Бойченко Марини Анатоліївни, д.пед.н., проф.
з проблем розвитку обдарованої особистості в закладах загальної середньої, позашкільної та вищої освіти в розвинених країнах світу та Україні

У Навчально-науковому інституті фізичної культури:

Калиниченко Ірини Олександрівни, д.мед.н., проф.
у галузях гігієни дитинства, гігієни праці, валеології, вікової фізіології, психофізіології, безпеки життя і діяльності людини, фізичної реабілітації, фізичної культури та фізичного виховання різних груп населення

Томенка Олександра Анатолійовича, д.фіз.вих., проф.
з проблем загальної (неспеціальної) фізкультурної освіти дітей та молоді

Лянного Юрія Олеговича, д.пед.н., проф.
з теорії і практики проблем здоров’я, фізичної реабілітації (фізичної терапії) та спеціальної освіти у контексті професійної підготовки фахівців

У Навчально-науковому інституті культури і мистецтв:

Стахевича Олександра Григоровича, д.мист., проф.
з проблем теорії та методики вокального навчання

Устименко-Косоріч Олени Анатоліївни, д.пед.н., проф.
з проблем світових тенденцій розвитку музичного мистецтва та мистецької освіти

Єременко Ольги Володимирівни, д.пед.н., проф.
з проблем мистецької освіти в контексті сучасних інновацій

Зав’ялової Ольги Костянтинівни, д.мистецтв, проф.
з проблем музичного мистецтва: теорія, історія, композиторська творчість, виконавство, освіта

На Факультеті іноземної та слов’янської філології:

Семеног Олени Миколаївни, д.пед.н., проф.
з проблем формування культуро мовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти

На Фізико-математичному факультеті:

Семеніхіної Олени Володимирівни, д.пед.н., проф.
з проблем професійної підготовки фахівців в умовах розвитку цифрового суспільства

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню