Аспірантура та докторантура

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році

Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг (особи)
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 20 осіб
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 15 осіб
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 10 осіб
01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта 5 осіб
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт 15 осіб
02 Культура та мистецтво 025 Музичне мистецтво 10 осіб
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 7 осіб
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 20 осіб (з урахуванням терміну навчання)
09 Біологія 091 Біологія 10 осіб
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 24 осіб (з урахуванням терміну навчання)


Перелік спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
для здобуття наукового ступеня доктора наук 

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
02 Культура та мистецтво 025 Музичне мистецтво
09 Біологія 091 Біологія


misiya ef827

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного унівепситету імені А.С. Макаренка у 2022 р.

Правила прийому до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2021 р.

Зразки оформлення документів для вступу до аспірантури

Правила прийому до докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2021 р.

Зразки оформлення документів для вступу до докторантури

Програми вступних іспитів до аспірантури

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Факс: (0542) 22-15-17
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 68-59-15
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню