Конференція трудового колективу

Органи управління та самоврядування

Конференція трудового колективу
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відповідно до ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» є Конференція трудового колективу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (далі – Конференція, далі – Університет).

Делегати Конференції обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою Університету.

У складі Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу в Університеті. При цьому не менш як 75 відсотків делегатів Конференції повинні складати наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, об’єднаних студентським самоврядуванням, які обрані прямим таємним голосуванням.

У вересні 2020 року обрано новий склад Конференції трудового колективу Університету.

Відповідно до законодавства Конференція трудового колективу скликається не рідше, ніж один раз на рік.

Кількісний склад Конференції – 200 делегатів.

Головою Конференції трудового колективу Університету обрано Чхайло Миколу Борисовича – доцента кафедри теорії та методики спорту культури навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка, Відмінника освіти України, Заслуженого тренера України, Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.

Заступники голови конференції трудового колективу:

 • Леоненко Андрій Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка.
 • Чистякова Ірина Анатоліївна – завідувачка аспірантури та докторантури, кандидат педагогічних наук, доцент.

Постійні робочі органи:

 • секретаріат;
 • мандатна комісія;
 • лічильна комісія.

Секретаріат Конференції трудового колективу

 • Бабінець Юлія Олександрівна
 • Кириленко Надія Іванівна
 • Ласточкіна Олена Володимирівна
 • Оліцький Вячеслав Олександрович
 • Пухно Світлана Валеріївна
 • Скиба Ольга Олександрівна
 • Шевченко Ірина Вікторівна
 • Чашечникова Ольга Серафимівна

Мандатна комісія Конференції трудового колективу:

 • Буренко Тетяна Миколаївна
 • Гламаздіна Олена Павлівна
 • Знобей Тетяна Іванівна
 • Кулик Ніна Анатоліївна
 • Ковтун Галина Іванівна
 • Мерзлікін Ігор Романович
 • Турков Володимир Вікторович

Лічильна комісія Конференції трудового колективу

 • Бондаренко Віктор Олександрович
 • Карпенко Євген Віталійович
 • Литвиненко Віталіна Анатоліївна
 • Михтуненко Вікторія Вікторівна
 • Острога Марія Михайлівна
 • Сюткін Сергій Іванович
 • Шаповалова Ольга Віталіївна

Конференція трудового колективу Університету

 • погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут та зміни і доповнення до нього;
 • заслуховує щороку звіт Ректора та оцінює його діяльність;
 • обирає претендента на посаду ректора шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції Міністерству освіти і науки України;
 • обирає комісію по трудових спорах відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету і Колективний договір;
 • заслуховує звіт про виконання Колективного договору;
 • обирає за поданням органів громадського самоврядування структурних підрозділів виборних представників до Вченої ради університету;
 • розглядає інші питання діяльності Університету.

Конференція трудового колективу вважається правомірною, якщо на ній були присутні 2/3 від загальної кількості делегатів. Рішення приймаються, якщо за них проголосувала більш, як половина присутніх.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

🎅 ☃️ 🎁 🌟 🎄