Вчена рада

Органи управління та самоврядування

Вчена рада затверджена 25 вересня 2020 року,
наказ №393 "Про затвердження складу вченої ради університету" (зі змінами)
 • Лянной Юрій Олегович – голова вченої ради, ректор Університету, доктор педагогічних наук, професор;
 • Пшенична Любов Василівна – заступник голови вченої ради, перший проректор, кандидат наук з державного управління, професор;
 • Кудріна Ольга Юріївна – проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи, доктор економічних наук, професор;
 • Штика Юрій Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, кандидат педагогічних наук;
 • Заікіна Ганна Леонідівна – проректор з науково-педагогічної (виховної та соціальної) роботи, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Бабенко Олена Михайлівна – завідувач кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Байдак Анжела Андріївна – студентський декан фізико-математичного факультету;
 • Бермудес Діана Валеріївна – завідувач кафедри теорії та методики спорту, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Божкова Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, доктор економічних наук, професор;
 • Бойченко Марина Анатоліївна – завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор;
 • Боряк Оксана Володимирівна – завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор;
 • Вовк Олександр Володимирович – доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук, доцент;
 • Драновська Єлизавета Олегівна – член студенського самоврядування факультету іноземної та слов'янської філології;
 • Єременко Ольга Володимирівна – завідувач кафедри хореографії та музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор;
 • Железняк Ірина Олександрівна – директор Наукової бібліотеки;
 • Заболотний Іван Петрович – професор кафедри хореографії та музичного мистецтва, професор;
 • Зав’ялова Ольга Костянтинівна – завідувач кафедри музикознавства та культурології, доктор мистецтвознавства, професор;
 • Звіряка Олександр Миколайович – завідувач кафедри здоров’я, фізичної   терапії, реабілітації та ерготерапії, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент;
 • Каленик Михайло Вікторович – декан фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Калиниченко Ірина Олександрівна – завідувач кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури, доктор медичних наук, професор;
 • Каравай Ірина Миколаївна – голова первинної профспілкової організації працівників освіти і науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Кириленко Надія Іванівна – доцент кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент;
 • Коваленко Андрій Миколайович – декан факультету іноземної та слов’янської філології, кандидат філологічних наук, доцент;
 • Козлова Олена Григорівна – завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Кондратенко Юрій Миколайович – голова Вільної профспілки «Воля» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • Кондратюк Світлана Миколаївна – директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Корнус Олеся Григорівна – завідувач кафедри загальної та регіональної географії, кандидат географічних наук, доцент;
 • Король Андрій Петрович – головний бухгалтер;
 • Кравченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри логопедії, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Кузікова Світлана Борисівна –завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор;
 • Куриленко Марина – в.о. студентського директора ННІ Фізичної культури;
 • Лянной Михайло Олегович – директор навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук, професор;
 • Міронець Людмила Петрівна – декан природничо-географічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Моцак Світлана Іванівна – завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики викладання історичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Одінцова Оксана Олександрівна – начальник центру якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент;
 • Петренко Людмила Вікторівна – начальник навчального відділу;
 • Подрєз Юлія Вікторівна – директор навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент;
 • Пономаренко Олександра Валеріївна – студентський директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв;
 • Савіщенко Валерія – секретар студентського самоврядування;
 • Семеног Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор;
 • Скиба Ольга Олександрівна – учений секретар Університету, кандидат біологічних наук, доцент;
 • Томенко Олександр Анатолійович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор;
 • Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна – директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор;
 • Чхайло Микола Борисович – голова конференції трудового колективу Університету, доцент;
 • Школяренко Віра Іванівна – завідувач кафедри теорії та практики романо-германських мов, доктор філологічних наук, професор.

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад