Вчена рада Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка затверджена 29.06.2016 р., наказ № 257.

Склад членів Вченої ради

Склад вченої ради СумДПУ імені А.С. Макаренка

 1. Лянной Юрій Олегович – голова вченої ради, ректор Університету, професор;
 2. Пшенична Любов Василівна заступник голови вченої ради, перший проректор, професор;
 3. Шейко Віталій Ілліч – проректор з науково-педагогічної роботи, професор;
 4. Штика Юрій Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи;
 5. Більченко Михайло Миколайович – завідувач кафедри хімії та методики навчання хімії, доцент;
 6. Бугрій Володимир Станіславовичзавідувач кафедри історії України, професор;
 7. Вакал Анатолій Петрович – завідувач кафедри загальної біології та екології, доцент;
 8. Войтенко Альона Андріївна – студентка навчально-наукового інституту педагогіки і психології;
 9. Гончаренко Володимир Іванович – завідувач кафедри теорії та методики спорту, професор;
 10. Горболіс Лариса Михайлівна – професор кафедри української мови і літератури;
 11. Дегтяренко Тетяна Миколаївна –завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, професор;
 12. Жуков Володимир Леонідович – голова конференції трудового колективу Університету;
 13. Железняк Ірина Олександрівна – директор Наукової бібліотеки;
 14. Заболотний Іван Петрович – професор кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання;
 15. Іванова Ірина Борисівна –завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання, доцент.
 16. Каленик Михайло Вікторович – декан фізико-математичного факультету, доцент;
 17. Калиниченко Ірина Олександрівназавідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, професор;
 18. Касьяненко Геннадій Якович декан природничо-географічного факультету, доцент;
 19. Каравай Ірина Миколаївна – голова первинної профспілкової організації працівників освіти і науки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 20. Коваленко Андрій Миколайович – декан факультету іноземної та слов’янської філології, доцент;
 21. Козлова Олена Григорівназавідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, професор;
 22. Кондратюк Світлана Миколаївна – директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології, доцент;
 23. Кондратенко Юрій Миколайович голова Вільної профспілки «Воля» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 24. Король Андрій Петровичголовний бухгалтер;
 25. Кравченко Анатолій Іванович – завідувач кафедри логопедії, професор;
 26. Кудріна Ольга Юріївна – завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, професор;
 27. Кузікова Світлана Борисівназавідувач кафедри психології, професор;
 28. Лоза Тетяна Олександрівнапрофесор кафедри теорії та методики фізичної культури;
 29. Лянной Михайло Олегович директор навчально-наукового інституту фізичної культури, доцент;
 30. Мороз Іван Олексійович завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики, професор;
 31. Мисюра Анна Юріївна – студентка природничо-географічного факультету;
 32. Острога Марія Михайлівнастудентка факультету іноземної та слов’янської філології;
 33. Петренко Людмила Вікторівна начальник навчального відділу;
 34. Подрєз Юлія Вікторівна – директор навчально-наукового інституту історії та філософії, доцент;
 35. Сбруєва Аліна Анатоліївна – завідувач кафедри педагогіки, професор;
 36. Семеног Олена Миколаївна – завідувач кафедри української мови і літератури, професор;
 37. Скворцова Світлана Сергіївна – студентка навчально-наукового інституту фізичної культури;
 38. Скиба Ольга Олександрівна – учений секретар Університету;
 39. Снегірьов Ігор Олександрович – завідувач кафедри філософії та соціальних наук, доцент;
 40. Тарапата-Більченко Лідія Григорівна доцент кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства;
 41. Томенко Олександр Анатолійович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури, професор;
 42. Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна – директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв, професор;
 43. Хоменко Євгеній Віталійович – студент навчально-наукового інституту фізичної культури;
 44. Чашечникова Ольга Серафимівна – завідувач кафедри математики, професор;
 45. Школяренко Віра Іванівна – завідувач кафедри германської філології, професор.