Первинна профспілкова організація працівників освіти і науки СумДПУ імені А.С. Макаренка

Органи управління та самоврядування

emblema copy 7a261

 

«Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності». Стаття 36 Конституції України

 

 

 

Профспілка працівників освіти і науки України як уповноважена громадська організація усіх учасників навчального, виховного, наукового процесу, має унікальну, складну і разом з тим прекрасну історію свого створення, становлення, розвитку.

Кілька поколінь, професорів та викладачів, студентської молоді, профспілкові активісти, виборні профспілкові органи та їх керівники завдяки наполегливій праці, з вірою у правоту своїх устремлінь створили потужну профспілкову організацію.

У відповідності із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Кодексу законів про працю України», профспілка має право:

 • представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
 • сприяти зайнятості робітників;
 • заключати колективні договори та здійснювати контроль за їх виконанням;
 • приймати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
 • здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
 • приймати участь в колегіальних органах управління організації;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;
 • приймати участь в суспільно-політичному житті суспільства, в тому числі виборчих компаніях.

Бути разом з людьми, захищати кожного працівника, перейматися його проблемами і проблемами всієї галузі – ось кредо, що його обстоює професійна спілка освітян впродовж усієї свої історії – за усіх часів, в різних суспільно-політичних умовах.

Однією з організаційних ланок Профспілки є первинна профспілкова організація працівників освіти і науки України Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Це добровільна неприбуткова громадська організація, яка організовує свою роботу з метою захисту трудових, соціальних, економічних прав та інтересів членів профспілки. Вона діє на основі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності», Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Положення про Профспілки СумДПУ імені А.С. Макаренка та Колективного договору.

Завданням профспілки СумДПУ імені А.С. Макаренка є зосередження уваги на вирішенні завдань організаційного, фінансового зміцнення, посилення кадрового потенціалу, удосконалення форм і методів внутрішньоспілкової роботи, враховуючи особливості професійної діяльності працівників закладу вищої школи.

З 27 березня 1995 року і до сьогодні керівництво профспілкою СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснює Каравай Ірина Миколаївна, Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України «Золота відзнака», Нагороджена нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака».

СКЛАД ПРОФКОМУ

Image

Голова профкому
Каравай Ірина Миколаївна

 • голова президії, організаційної комісії та комісії з питань соціального страхування,
 • член обкому профспілки та обласної ради профспілок

Заступник голови профкому
Дєнєжніков Сергій Сергійович

кандидат філософських наук, доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків,

член президії та організаційної комісії

Бухгалтер профкому
Ємельяненко Людмила Володимирівна

член президії та соціально-побутової комісії

Член президії та інформаційно-правової комісії
Михайличенко Ірина Володимирівна

методист І категорії Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

 

Член президії та інформаційно-правової комісії
Криводуд Тетяна Євгенівна

паспортистка гуртожитків

 

 

Член інформаційно-правової комісії та комісії з трудових спорів
Салтикова Алла Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики навчання фізики

 

 

Член інформаційно-правової комісії та комісії з трудових спорів
Моцак Світлана Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін

Член комісії з питань охорони праці
Павлущенко Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча кафедри дошкільної і початкової освіти

Член комісії з питань охорони праці
Корнус Олеся Григорівна

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії

Член спортивно-масової комісії
Бермудес Діана Валеріївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики спорту

Член спортивно-масової комісії
Котелевець Володимир Олександрович

Завідувач фотолабораторії

Член комісії з культурно-масової роботи
Козлова Вікторія Вікторівна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри германської філології

Член комісії з культурно-масової роботи
Бойчук Олена Олексіївна

техпрацівник господарського відділу

Контакти

м. Суми, вул. Роменська, 87, кім. 141

Тел.: 68-59-98

Email: irena@sspu.edu.ua

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

🎅 ☃️ 🎁 🌟 🎄