Про студентське самоврядування

Студентське самоврядування в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, умінь відстоювати свої права та виконувати обов’язки. Діяльність органів студентського самоврядування (ОСС) спрямована на удосконалення навчального процесу, позанавчальної діяльності студентів, зростання у студентської молоді соціальної відповідальності.

Принципи студентського самоврядування СумДПУ імені А.С. Макаренка:

 • добровільність, колегіальність, відкритість;
 • автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;
 • виборність та звітність представницьких органів студентського самоврядування;
 • рівність прав студентів на участь у студентському самоврядуванні.

У своїй діяльності ОСС керуються законодавством України, рішеннями й наказами МОН України, Статутом Університету, Положенням про студентське самоврядування в СумДПУ імені А.С. Макаренка та іншими нормативно-правовими актами.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню та діяльності студентських гуртків, клубів, товариств, об’єднань за інтересами;
 • співробітництво з адміністрацією Університету;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших ВНЗ;
 • забезпечення участі студентів в управлінні Університетом, представництво студентів в колегіальних робочих та дорадчих органах Університету та його структурних підрозділів;
 • представлення позиції студентів щодо різних аспектів функціонування та напрямків розвитку Університету;
 • пропагування академічної доброчесності.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні Університету, його структурних підрозділів, курсу, академічної групи, гуртожитку, студентського містечка.

Очолює органи студентського самоврядування студентський ректор, який обирається шляхом прямого таємного голосування студентів Університету, та очолює студентський ректорат – виконавчий орган студентського самоврядування.

До студентського ректорату входять:

 • студентський ректор;
 • перший заступник студентського ректора;
 • голови органів студентського самоврядування факультетів/інститутів;
 • секретар студентського самоврядування;
 • голова студентського самоврядування студмістечка;
 • голови департаментів ОСС.

Склад

ostroga 4e1b0 1866586416 PSD b024e 165830166 shkil fa5ce 1007741095
студентський ректор перший студентський проректор голова департаменту із культурно-масової роботи
     
lisyanska 61715 1961973233 zaychikova 19efc 1197983726 voda 68d20 207419945
голова департаменту із навчально-наукової роботи голова департаменту із волонтерської роботи голова департаменту із суспільно-побутової роботи
     
voytenko dff2b 2002279136 misyura 3bc19 1638846493 srebnyak 48fc2 531787263
голова департаменту з інформаційної роботи голова департаменту студентського містечка голова департаменту з спортивно-масової роботи
     
PSD1 6c8e9 229198353 yurchenko 5515c 1450372531 golovach 77a9a 1496633350
секретар студентського ректорату студентський декан ПГФ студентський директор ННІІФ
     
zamoshnikova 21dff 2065321459 skvorcova 2 b9037 1990594431 lucik 63f89 1995860395
Студентський декан ФІСФ студентський директор ННІФК студентський директор ННІКМ
     
savisko a1ced 1070871236 reva 82f49 2042756359  
студентський директор ННІПП студентський декан ФМФ  
     

Контакти

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна
145 ауд. (ЦК 1 поверх)
Instagram: pedagogical.university
Телефон секретаря студ.ректорату: 095-314-35-50 (Діана)
E-Mail: [email protected]