Від заснування до сьогодення

Про університет

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені А. С. МАКАРЕНКА
ВІД ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Історичне покликання Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка полягає у підготовці висококваліфікованого, творчого, незалежного, конкурентоспроможного, професійно-компетентного, зрілого, знаючого, духовно багатого, ідейно і морально високого вчителя-новатора, який забезпечить всебічну підготовку людини до самостійного життя, сформує її знання, компетентності, світогляд, ціннісні орієнтації, прагнення і здатність до творчої самореалізації.

Учитель є золотим фондом держави, народу, нації. Це людина особливого душевного складу – добра, справедлива, щедра, талановита; це джерело національного і загальнолюдського досвіду, батьківських традицій, мовної культури, естетичного сприйняття дійсності; вона – патріот України і громадянин світу, який утверджує загальнолюдські цінності і пріоритети, формує культуру міжнародного спілкування з урахуванням етнічних, релігійних, майнових, культурних цінностей. Саме такого вчителя готує, навчає і виховує Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, заснований у грудні 1924 року. Він є провідним сучасним навчально-науковим закладом вищої освіти з підготовки педагогічних, науково-педагогічних та наукових кадрів всіх рівнів та визнаним в Україні центром педагогічної освіти, одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумщини та Слобожанщини.

Історія Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка бере свій початок зі створення Сумських вищих курсів, які було відкрито 16 грудня 1924 року за Постановою Президії Сумського окружного виконавчого комітету, протокол № 59 від 16.12.1924 року. Першим директором Сумських педагогічних курсів був Григорій Васильович Приймак.

У 1925 році ці курси реорганізували в Сумський педагогічний технікум з правом вищого навчального закладу. Серед викладачів технікуму були, український живописець, поет, педагог та мистецтвознавець Никанор Харитонович Онацький, активний діяч народної освіти на Сумщині, заслужений учитель Юрій Пилипович Самброс та інші представники «старої» формації. За шість років свого існування технікум підготував 146 педагогічних працівників народної освіти. Відповідно до постанови Раднаркому УРСР від 11 серпня 1930 року були реорганізовані мережа й система педагогічної освіти: педагогічні технікуми перейменовувалися в інститути соціального виховання.

Так було створено Сумський інститут соціального виховання. До складу інституту входили чотири відділення: соціально-економічне, мови й літератури, техніко-математичне та агробіологічне, на яких навчалося 360 студентів.

Разом із відділенням стаціонару було створено вечірнє й заочне відділення (за тими ж спеціальностями), де вищу освіту здобували переважно вчителі, що вже працювали в школі без відриву від виробництва.

У 1934 році Інститут соціального виховання був реорганізований у Сумський педагогічний інститут з чотирма факультетами: історичним, мови і літератури з українським та російським відділеннями, фізико-математичним з фізичним та математичним відділеннями та факультетом природознавства.

1935 рік для інституту був роком втрат: факультети мови і літератури та історичний було переведено в Харківський та Полтавський педагогічні інститути, але у 1938 році історичний факультет був відновлений, а у 1940 – відновлено факультет мови та літератури. При інституті у 1940 році були створені робітничі факультети - робітфаки – середні навчальні заклади, які давали середню освіту для вступу в інститут.

sspu1.jpg

Професорсько-викладацький склад інституту у 1940 році налічував 54 особи. У цей час працювали 14 кафедр та 20 кабінетів і лабораторій, оснащених належним чином. В роки Другої світової війни, у зв′язку з наближенням лінії бойових дій, 15 вересня 1941 року інститут був евакуйований до Чкалівської області і до вересня 1943 року не функціонував, відновивши свою діяльність в місті Суми лише у жовтні 1943 року.

У перші повоєнні роки Сумський педагогічний інститут потрапив у більш несприятливі умови, ніж у довоєнний період. Викладачам і студентам довелося здійснювати колосальну роботу з відбудови інституту для створення умов безпечної життєдіяльності, адже заняття проходили в напівпідвальних приміщеннях.

У 1946 році під навчальний корпус інституту було передано три будинки по вулиці Дзержинського (нині вулиця Троїцька). Це дозволило не тільки збільшити аудиторний фонд, але й облаштувати деякі нові навчальні кабінети.

23 лютого 1957 року наказом Міністра освіти УРСР навчальному закладу було присвоєно ім’я видатного педагога й письменника, громадського діяча, уродженця м. Білопілля Сумської області – Антона Семеновича Макаренка.

Сумський педагогічний інститут імені А. С. Макаренка виконував важливу соціальну функцію ідеологічної просвіти, педагогізації й інтелектуалізації населення області, розповсюдження практично доцільних знань. Стала поширеною діяльність вечірніх відділів, навчально-консультаційних пунктів, різноманітних курсів на громадських засадах, конференцій, творчих зустрічей, що здійснювалася зусиллями викладачів вишу.

sspu2.jpg

Знаменним для розвитку інституту став 1962 рік, коли було створено факультет англійської мови з 5-річним терміном навчання, який сьогодні є найпопулярнішим факультетом іноземної та слов’янської філології.

Image

Кінець шестидесятих років ХХ століття ознаменований стрімким збільшенням кількості студентів, яка зросла у два рази за десятиріччя. Відсутність можливостей для нормального функціонування кабінетів і лабораторій, читального залу, належно оснащеного спортивного залу перешкоджали підвищенню ефективності навчально-виховного процесу.

Image

Тризмінна робота не давала змоги підтримувати в нормі елементарний санітарно-гігієнічний стан помешкань. У 1969 р. керівництву Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка вдалося отримати дозвіл на спорудження студентського містечка по вул. Роменській, що включало б у себе навчальні корпуси, гуртожитки, студентську їдальню, господарчі приміщення й мало б перспективи подальшого розвитку. Зміцнення матеріально-технічної бази Сумського державного педагогічного інституту суттєво сприяло поліпшенню організації навчально-виховного процесу, здійсненню науково-дослідницької роботи, пожвавленню культурно-виховної та спортивної діяльності. У 1972 році колектив університету отримав нове студентське містечко по вулиці Роменській.

У 1978 році почав діяти музично-педагогічний факультет. Сьогодні – це навчально-науковий інститут культури і мистецтв, який готує фахівців не тільки для закладів освіти, а і культури, образотворчого мистецтва, дизайну, моделювання одягу.

Стрімкий розвиток інституту продовжувався і з відкриттям у 1980 році факультету фізичної культури, який у 2006 році переріс у потужний навчально-науковий інститут фізичної культури і спорту, відомий своїми спортивними досягненнями у світі.

З 1981 року було відновлено історичний факультет, на базі якого у 2016 році створено Навчально-науковий інститут історії та філософії, а нині Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин.

Свій півсторічний ювілей Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка відзначив у 1974 році. За заслуги у підготовці кваліфікованих кадрів для народної освіти у повоєнний період та з нагоди 50-річчя від дня заснування 14 квітня 1975 року Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка було нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а 37 викладачів закладу за високі показники в роботі відзначили державними нагородами, медалями «За доблестный труд», Почесними грамотами Міністерства освіти України, відзнаками органів влади та місцевого самоврядування.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1843 від 06 жовтня 1999 року на базі Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка було створено Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

З метою підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти, практичних психологів у 2001 році було створено факультет педагогіки та практичної психології (раніше соціально-гуманітарний), який став потужним навчально-виховним та адміністративним підрозділом педагогічного університету. У 2010 році факультет переріс у навчально-науковий інститут педагогіки і психології та увібрав у себе відділення додаткової освіти. Відповідно до потреб випускників, з приводу отримання другої вищої освіти, у 2002 році було створено факультет післядипломної та додаткової освіти.

Сьогодні Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка – сучасний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації – визнаний лідер педагогічної освіти України.

У 2004 р. університет став лауреатом рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська», у 2009 р. удостоївся відзнаки міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм».

у 2014 році – занесений до книги «Національні лідери» за видатні здобутки та досягнення задля розбудови сильної, нової України та нагороджений Почесною грамотою Президії Національної академії педагогічних наук України.

На новітньому етапі розбудови незалежної української держави роль і значення освіти і науки, її модернізації, підготовки фахівців, здатних успішно вирішувати проблеми на шляху до поставленої мети, надзвичайно актуальні і стають визначальними для розробки стратегії і тактики формування нового покоління української молоді.

Організаційна структура університету складає чотири інститути: Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв; три факультети: природничо-географічний, фізико-математичний та факультет іноземної та слов’янської філології та тридцять три кафедри. Життєдіяльність університету забезпечують відділи, центри, служби, Наукова бібліотека, спортивний комплекс, стадіон, біостаціонар Вакалівщина, наукові школи та навчально-наукові лабораторії, Ботанічний сад.

В університеті здійснюється підготовка:

 • магістрів за 11 галузями знань та 37-ми спеціальностями (39-ма освітньо-професійними програмами з терміном навчання 1 рік і 4 місяці)
 • бакалаврів за 11 галузями знань та 39-ма спеціальностями (40-а освітньо-професійними програмами). В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за трьома освітніми рівнями;
 • вищу кваліфікацію в університеті аспіранти та докторанти здобувають за 10 спеціальностями.
Image

В університеті створено необхідні умови для творчого зростання його науково-педагогічних працівників, стажування та співпраці з колегами університетів України та зарубіжжя. В університеті відкрито аспірантуру, яка здійснює підготовку за 10 спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки,
 • 014 Середня освіта (музичне мистецтво, російська мова, фізика),
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),
 • 016 Спеціальна освіта,
 • 017 Фізична культура і спорт,
 • 025 Музичне мистецтво,
 • 035 Філологія (українська література),
 • 051 Економіка,
 • 091 Біологія (фізіологія людини і тварин, патологічна фізіологія),
 • 281 Публічне управління та адміністрування

та докторантуру за 5 спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки,
 • 014 Середня освіта (музичне мистецтво, російська мова, фізика),
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями),
 • 025 Музичне мистецтво,
 • 091 Біологія (фізіологія людини і тварин, патологічна фізіологія)

Діють 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій:

 • Д 55.053.01 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Теорія та методика музичного навчання», «Теорія та методика професійної освіти» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Сбруєвої Аліни Анатоліївни;
 • К 55.053.03 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Зав’ялової Ольги Костянтинівни;
 • К 55.053.04 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Зав’ялової Ольги Костянтинівни;

які охоплюють 8 наукових спеціальностей, також здійснюється навчання докторантів за спеціальностями 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Освітній процес в Університеті здійснюється висококваліфікованими педагогічними та науково-педагогічними працівниками, які уміло поєднують класичні та інноваційні методи навчання. Створення сучасного прогресивного інформаційно-навчального середовища реалізовано шляхом упровадження найновіших досягнень науки, техніки, технологій, педагогічних інновацій, реалізацією компетентнісного та студентоцентрованого підходів, застосуванням ІКТ, електронних засобів навчання та управління освітніми процесами. Так, починаючи з 2016 року, в освітній процес СумДПУ імені А. С. Макаренка впроваджено технології дистанційного навчання, що дало початок розбудови цифрового навчального середовища на базі LMS Moodle (https://dl.sspu.edu.ua/). Творче опанування різних форм і методів електронного навчання дозволило зберегти і продовжити освітню діяльність Університету у період пандемії COVID-19, а наразі – під час повномасштабної російської агресії. З вересня 2022 року всі викладачі та здобувачі Університету мають можливість безкоштовного доступу до відкритих курсів таких лідерів онлайн-освіти, як Coursera та Udemy, платформи інтерактивної науки «LABSTER», що має велике значення для реалізації неформальної/інформальної освіти. В Університеті широко використовується сучасне програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів, зокрема: при плануванні навчального навантаження та обліку навчального процесу – пакет програм «Деканат» (ПП «Політек-СОФТ»), у бухгалтерському та фінансовому обліку – програмний комплекс «UA-Бюджет».

Image

Високий статус провідного університету підтверджується численними науковими здобутками вчених – співробітників університету, досягнення яких відзначено, зокрема, почесними званнями «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений художник України», «Заслужений діяч культури і мистецтв України», стипендіями Президента України для молодих вчених, галузевими нагородами та численними нагородами місцевого самоврядування.

Гордістю університету є професорсько-викладацький склад, який налічує 349 науково-педагогічних працівників, серед яких 49 докторів наук, професорів, 224 кандидатів наук, доцентів, що складає 78 % науковців з науковими ступенями та вченими званнями, 2 академіки, 12 заслужених працівників освіти, фізичної культури і спорту України, 12 заслужених тренерів, 10 заслужених діячів мистецтв, майстрів народної творчості, художників, учителів, журналістів України, життєва мудрість, багаторічний досвід та професіоналізм яких сприяють розвитку вітчизняної науки і освіти, її інтеграції до європейського освітнього середовища.

Основи сучасної дидактики вищої школи закладені професорами Лиманом Ф.М., Чайченко Н.Н., Сбруєвою А.А., Лазарєвим М.О., Томенко О.А., Калиниченко І.О., Статівкою В.І., Цикіним В.О., Горбліс Л.М. Широко відомі в Україні та далеко за її межами є здобутки наукових шкіл Ю.О. Лянного, О.С. Чашечникової, Л.В. Пшеничної, О.В. Михайличенка, О.М. Семеног, А.І. Кравченка, С.Б. Кузікової, Т.О. Лози, Т.М. Дегтяренко, О.Г. Козлової.

Представники нашого університету (студенти, магістранти, аспіранти, слухачі) беруть участь у найбільш поширених програмах студентського культурного обміну та стажування за кордоном, в тому числі програмах підтримуваних урядами зарубіжних країн GlobalUGRAD (США), DAAD (Німеччина), Еразмус+ (ЄС) та ін. Крім того, студенти мають можливість стати учасниками програма «Au-Pair», «CampAmerica», «Work&Travel» і аналогічними програмами Німеччини, Фінляндії, Греції, Туреччини, США. Зростає кількість студентів, які беруть участь у мовних стажуваннях закордоном у Німеччині, Швейцарії, Австрії, Франції.

На постійній основі ведеться співпраця з такими міжнародними організаціями як: Фонд імені Роберта Боша (Німеччина); Громадська організація «Коло підтримки «Суми-Допомога» (Німеччина); Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Ради міжнародної освіти (США), Програма імені Фулбрайта (США), Корпус Миру (США), Французький центр мовного та культурного співробітництва «Альянс Франсез» (Франція) тощо.

Для проживання студентів створено студентське містечко з комфортабельними гуртожитками, комп'ютерними клубами, спортивним комплексом, їдальнею, читальними та танцювальними залами.

Image

Університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами зі всього світу. На сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 67 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 35 країн світу з метою проведення наукової роботи, участі у конференціях, читання лекцій, стажування.

Успішні наукові пошуки вчених університету не можна уявити без тісної співпраці з науковцями Національної академії педагогічних наук України, які в співавторстві апробують нові ідеї, визначають підходи та шляхи розв’язання педагогічних проблем, пропонують цікаві, інноваційні шляхи їх вирішення, розробляють нові методики, форми, системи навчання і Університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами зі всього світу. На сьогоднішній день університет має двосторонні партнерські угоди з 67 зарубіжними освітніми та науковими закладами з 35 країн світу з метою проведення наукової роботи, участі у конференціях, читання лекцій, стажування.

Університет займає активну позицію щодо збільшення обсягів набору на навчання іноземних громадян. У 2013 році Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка отримав ліцензію на право підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями. На сьогоднішній день в університеті навчається 414 студентів з 15 країн: Азербайджан, Ізраїль, Ірак, Китай, Молдова, Сербія, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, Швейцарія, Італія, Польща.

Image

У рамках співробітництва з Північним національним університетом (м. Інчуань, Китай) діє спільна програма студентської мобільності 3+1. У рамках програми Еразмус+ створено програму академічної мобільності для студентів та викладачів спільно з Академією імені Яна Длугоша (м. Ченстохова) за спеціальностями соціальна робота, соціальна забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності.

Студенти іноземці беруть активну участь у проведенні загальноуніверситетських, міських та загальнодержавних українських свят, а також мусульманських : Аль-Кадр, Байрам, День Арафат, Джума (іслам), Дні ат-Ташрік, Зуль-хіджа, Курбан-байрам, Мавлід, Рагаїб, Раджаб-байрам, Свято розговіння.

Наукова бібліотека є важливою складовою наукового та навчально-виховного процесів університету. Пріоритетні напрямки її діяльності – формування єдиного інформаційного середовища; поповнення фондів; організація доступу до світових електронних ресурсів, створення електронних ресурсів власної генерації; забезпечення довготривалого повнотекстового та надійного відкритого доступу до результатів науково-освітньої діяльності університету; підвищення якості інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу і наукової діяльності; активна соціокультурна робота; впровадження нових бібліотечних сервісів, що сприяють позитивному іміджу та створенню комфортного бібліотечного простору.

За єдиним обліком в бібліотеці зареєстровано 7 тисяч користувачів. Всіма підрозділами за 2018 рік здійснено обслуговування 31 200 осіб та видано 485 300 документів. В структурі – 6 відділів та три сектори. До послуг користувачів 6 абонементів та 5 галузевих читальних залів. Загальна площа бібліотеки становить 1 228,3м2, кількість посадкових місць 415.

Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1996 року. Він відображає фонд та служить основою для формування модулів та БД на допомогу навчально-виховному процесу, в тому числі БД «Книгозабезпеченість», сервіс, який скеровано на аналіз книгозабезпечення дисциплін, що викладаються в університеті. Загальний обсяг електронного каталогу становить 200 тисяч записів, він відображає інформацію про більш ніж 267 тисяч примірників. За минулий рік кількість бібліографічних записів збільшилась на 11 500. Доступ до каталогу цілодобовий з можливістю електронного замовлення видань. Річна кількість звернень становить 34 500.

Важлива частина електронної колекції Наукової бібліотеки – університетський репозитарій, який надає доступ до навчально-методичних і наукових матеріалів, створених університетською спільнотою.

Репозитарій нараховує 6 000 тисяч документів. Він зареєстрований та індексується в наукометричних базах. У серпні 2017 році репозитарій отримав Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2522–1531, що дає міжнародне визначення університетського архіву як інформаційному ресурсу та статус офіційного електронного видання. Кількість звернень до репозитарію збільшилась майже втричі та становить 147 647.

З минулого року, за кошти МОН України, науковцям університету надається доступ до електронних наукових баз Scopus та Web of Science.

До послуг користувачів – електронні ресурси, створені бібліотекою. Вони орієнтовані на інформаційні потреби університетської спільноти. Кількість БД власної генерації становить 10, в тому числі 5 – повнотекстових: «Наукові видання університету», «Електронна бібліотека СумДПУ», «БД краєзнавчих періодичних матеріалів», «Бібліографічні покажчики», БД «Дисертації, захищені в СумДПУ імені А. С. Макаренка».

Бібліотека постійно організовує тестові доступи до комерційних е-ресурсів: Academic Search Complete (EBSCO-host)«The Institute of Physics Publishing» (IOP Publishing), INSPEC (The IET – The Institution of Engineering and Technology), «Global Patents Reference Center» (EBSCO host), EBSCO тощо.

З метою якісного забезпечення навчальних дисциплін передплачується повнотекстова колекція сучасних україномовних навчальних посібників та підручників видавництва «ЦУЛ». Ресурс містить доступ до 1 300 назв.

Бібліотека активно здійснює інформаційний супровід наукової та навчальної діяльності університету: інформаційне забезпечення користувачів в системі ВРІ, ДОК; масове та групове інформування (проведення Днів кафедр, Днів інформації, Днів фахівця, відкритих переглядів профільної літератури); інформаційне забезпечення напрямків колективних наукових тем кафедр. Традиційно укладаються тематичні списки літератури з питань освіти та вищої школи: «Здійснюємо реформи – змінюємо Україну», «Нова українська школа», «Навчально-виховний процес у вищій школі», «Компетентність та компетенція як орієнтація педагога на професіоналізм», «Сумщина на сторінках преси». Інформація про нову літературу знаходить відображення в «Бюлетенях нових надходжень».

На допомогу навчальному процесу створені тематичні колекції web-ресурсів, що дає можливість оперативного інформування користувачів про ресурси мережі Інтернет. На сайті бібліотеки представлено тематично згруповану інформацію у вигляді анотацій та гіперпосилань на найбільш актуальні та інформативні ресурси глобальної мережі. Зміст вебліографічних матеріалів відповідає профілю університету та напрямкам підготовки фахівців освітянської галузі.

Image

Спортивні досягнення студентів і випускників університету мають найвищий ґатунок у світі, серед яких 20 заслужених майстрів спорту. Серед наших випускників і студентів: Аніщенко Олександр – Герой України, випускник ННІФК (1993), заступник начальника підрозділу «Альфа» управління СБУ в Сумський області, полковник нагороджений (посмертно), орден «Золота зірка» Почесний громадянин міста Суми (2014); Рєзнік Андрій – випускник ННІФК (2009) – чемпіон Світу (2010) та багаторазовий призер Світу та Європи з панкратіону кавалер ордену «Б.Хмельницького ІІІ ступеня»; Олімпійські чемпіонки зимової олімпіади у Сочи – 2014, повні кавалери ордену Княгині Ольги сестри Віта та Валентина Семеренки – біатлон;

Image

кавалер ордену «За мужність» ІІ ступеня Олег Гусєв − футбол; чемпіони Європи, учасниці літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 році, Заслужені майстри спорту Павлова Анастасія, Січенікова Лідія – стрільба з луку; майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року Кашина Інна – спортивна ходьба, чемпіонка Дефлімпійських ігор у Туреччині – 2017, кавалер ордену «За мужність» ІІІ ступеня Шостак Ганна – дзюдо; майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи 2018 року, чемпіонка Дефлімпійських ігор з пляжного волейболу – 2017 – Затилкіна Анна, кавалер ордену «Княгині Ольги ІІІ ступеня»; кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня Сергій Гузєв – панкратіон; чемпіонка світу Журавок Юлія – біатлон;

Image

майстер спорту міжнародного класу чемпіон світу 2018 року Кожокарь Іван – стрільба з луку; чемпіон англійської прем’єр ліги та чемпіон кубку Англії 2018 року з футболу в складі команди «Манчестер-Сіті» – Зінченко Олександр;

Image

чемпіони та призери різних чемпіонатів Світу, Європи тощо: Ігор Шевель – кікбоксинг; Світлана Саєнко та Катерина Бурмістрова – вільна боротьба; Олександр Біланенко – біатлон; Дмитро Баранов, Олександр Висоцький – панкратіон; Денис Пояцика, Олександр Тріфонов, Ющук Крістіна – бокс; Роман Скотніков, Максим Філь  Олександр Швець, Антон Гавриленко – футзал; Курашвілі Анастасія та Галайда Станіслав – спортивна аеробіка; Москаленко Тимур – кікбоксінг; Пащенко Олег – карате; Дідоренко Єлізавета – дзюдо серед спортсменів з порушенням слуху та багато інших. Більш ніж 100 майстрів спорту міжнародного класу, 20 учасників зимових і літніх Олімпійських ігор, 50 випускників стали чемпіонами світу з різних видів спорту.

Творчі досягнення підтверджуються високими показниками студентів та викладачів навчально-наукового інституту культури і мистецтв на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Звання лауреатів отримали: Матеа Ребсель-Цибульняк – І премія, дует у складі Тетяни Ластовецької та Олени Харитонової – І премія, Дун Хао – ІІІ премія; звання дипломанта отримали: Катерина Дорошко, Чжан Чживей (ІХ Міжнародний конкурс «PREMIER», 2019). Чжан Лянхун – ІІІ місце на міжнародному конкурсі оперних співаків (Литва, 2018), І місце на міжнародному конкурсі співаків (м. Дніпро, 2019); Лі Ган та Хей Лі – ІІІ місце на міжнародному конкурсі співаків (м. Днепр, 2019); Чжан Лянхун – І місце на міжнародному конкурсі оперних співаків (м. Київ, 2019); Юлія Гадючка – І місце на міжнародному конкурсі естрадних співаків (м. Львів, 2018).

Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх структурних підрозділах університету сприяє створення належної матеріально-технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та споруд, у тому числі 5 навчально-лабораторних корпусів, в яких розташовані сучасні лабораторії, спеціалізовані кабінети; 3 гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотека; 5 музеїв; стадіон; навчальну базу в урочищі Вакалівщина.

Особливої уваги заслуговує ботанічний сад, закладений у 1937 році, розташований на правому березі ріки Стрілки, площа якого складає майже 5 гектарів. Ботанічний сад має надзвичайно багату колекцію рослин, яка налічує понад тисячу таксонів відкритого і закритого ґрунту. Серед них понад 150 видів рослин належить до рідкісних та зникаючих. У Ботанічному саду створюють і підтримують колекції та експозиції світової флори і вивчають їх з метою збереження біологічного різноманіття рослинного світу, збагачення та відновлення ресурсів флори України та світу шляхом інтродукції та реінтродукції.

Image

Ботанічний сад проводить широку просвітницьку діяльність, яка спрямована на поширення ботанічних та екологічних знань. З цією метою Ботанічний сад щорічно проводить дні відкритих дверей, які відвідують тисячі мешканців та гостей міста. Особливим попитом серед студентів, викладачів та жителів міста користується щорічний традиційний мистецький захід «Бузковий блюз», який об’єднує напрацювання біологів і художників, вокалістів і музикантів, хореографів і спортсменів.

Image

Навчально-освітня робота у Ботанічному саду проводиться під час навчальних, навчально-виробничих практик, практичних занять, підготовки курсових та магістерських робіт студентів і наукових робіт аспірантів. Студенти беруть участь у виконанні науково-дослідних тем, в експедиціях та зборі рослинного матеріалу для досліджень і поповнення колекційних фондів. За результатами роботи студенти у співавторстві з викладачами факультету готують тези та статті для виступу на конференціях. Працівники Ботанічного саду разом з науково-педагогічними працівниками природничо-географічного факультету, окрім пропагування знань про рослини та наукової роботи, постійно працюють над покращенням експозиційних ділянок та розвитком колекційного фонду.

Ми пишаємося досягненнями багатотисячної когорти випускників, які є найкращою візитною карткою університету, бо диплом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка – визнаний серед роботодавців символ якості й високого потенціалу його володарів.

З початку гібридної війни та повномасштабної агресії рф проти України, волонтерська спільнота університету долучилась до чисельних волонтерських проєктів та власних ініціатив на підтримку Сил оборони України, родинам полеглих захисників, розбору завалів будівель, зруйнованих внаслідок бойових дій, допомозі у заходах з кібербезпеки, донорстві крові. Лише за два останні роки війни, відповідно до запитів підрозділів, надана адресна гуманітарна допомога у формі: автомобіля, електрогенераторів, дронів та батарей до них, міні-печей, теплих речей та термобілизни, евакуаційних нош та аптечок, турнікетів, засобів гігієни, маскувальних сіток, окопних свічок та смаколиків.

Image

Найвищу ціну – ціну власного життя, – за свободу і незалежність України віддали випускники та студенти університету: АНІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР, АБРАМІТОВ АРТУР, НАРІЖНИЙ МАКСИМ, ШИРКОВ СЕРГІЙ, КРИВИЧ АНДРІЙ, МОВЧАН РУСЛАН, БЄЛЯВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР, БИРЧЕНКО ОЛЕГ, ХАРЛАШКО ДЕНИС, ЛИСЕНКО СЕРГІЙ, ЩЕЛИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ, БОНДАРЕНКО ДЕНИС, ОДІНЦОВ ОЛЕКСАНДР, ПАСЬКО ВІТАЛІЙ, КРЮЧКОВИЙ АРТЕМ, ГОРБАЧ СЕРГІЙ, МАРТИНЕНКО ДМИТРО, ШИЯН АНДРІЙ, СКАРЖИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН, ТАРАСЕНКО ДАНИІЛ, РОГИНЕЦЬ ОЛЕКСІЙ, МІНЯЙЛО ІГОР, ДУБИЦЬКИЙ ОЛЕГ, МАТВЄЄНКО ВАЛЕНТИН, ПРИЙМАЧОК ЮРІЙ, ДОРОШЕНКО ЄВГЕН, КОБЧЕНКО ІЛЛЯ, БЄЛАШОВ БОГДАН, ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР, ПУСТОВОЙТ АНДРІЙ, РОМАНЕНКО ВІТАЛІЙ, ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ, ШУЛІПА РУСЛАН.

З 01 січня 2024 року в університеті працює Центр ветеранського розвитку, у якому надаються безкоштовні послуги ветеранам та їх родинам з реабілітаційної, психологічної, соціальної, логопедичної, правової допомоги;  профорієнтації та підготовки до написання національного мультипредметного тесту для вступу на навчання для отримання вищої освіти за всіма спеціальностями.

В Університеті вирує цікаве студентське життя, основним принципом якого є дотримання умов єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. З метою продовження формування ціннісних орієнтирів особистості, таких як ставлення до суспільства і держави, сім’ї, родини, людей, праці, природи, культури і мистецтва, створено Центр творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки, фахівці якого організовують і проводять тематичні заходи пізнавального характеру, «квартирники» до різних свят та визначних дат; здійснюють координацію органів студентського самоврядування та ведуть активну благодійну діяльність. Провідними напрямами соціально-виховної роботи в університеті є національно-патріотичне виховання, підтримка ментального здоров’я учасників освітнього процесу та жителів Сумщини, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги. Здобувачі Університету спільно з фахівцями Центру беруть активну участь у реалізації ряду соціальних проєктів, направлених на підтримку життєдіяльності населення у воєнний час.

Image

Невід’ємною складовою освітнього процесу Університету є культурно-мистецька діяльність. Школою естетичного виховання та зростання соціальної активності молоді є мистецькі студії, які успішно функціонують у структурі Центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки: вокальна студія «Меломанія», хореографічна студія «Натхнення», театральна студія «Витрибеньки» та студія раннього розвитку, яка дозволяє здобувачам формувати навички педагогічної діяльності з різними віковими категоріями. Керівництво мистецьких студій здійснюється випускниками Університету. Учасники студій та їх керівники беруть активну участь у благодійних концертах на допомогу військовим.

Image

Історія становлення та розвитку університету, сучасні методи організації навчально-виховної діяльності, досвід підготовки педагогічних кадрів – безцінне надбання української педагогіки. Корисним він є і для педагогічних закладів Європи та світу. Дотичність до нашого досвіду облагороджує, звеличує кожного, хто прагне стати Учителем. Колектив університету живе цікавим життям, наповненим здобутками, відкриттями, новими планами.

Загалом за століття плідної роботи закладу підготовлено понад 100 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, з них 51 994 є випускниками за роки незалежності України.

Image

Пройшовши славний історичний шлях, за зберігаючи традиції, університет впевнено крокує до сторічного ювілею.

Наші двері відчинені для всіх, хто прагне, не шкодуючи сил, працювати заради добробуту та процвітання України!

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад