Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка

Науковий підрозділ

Керівник/

координатор

Рік

створення

Ресурсні центри та центри трансферу технологій

1.

Науково-дослідний центр гендерної освіти

к.філос.н., доц.
Луценко О.А.

1998 р.

2.

Центр професійного розвитку вчителів англійської мов

ст. викл.

Голубкова Н.Л.

2004 р.

3.

Консультативно-методичний центр «Довіра»

к.пед.н.,доц. Колишкін О.В.

2010 р.

4.

Ресурсний центр трансферу педагогічних технологій

д.пед.н., проф.

Чашечникова О.С.

2011 р.

5.

Ресурсний центр технологій, спрямованих на збереження, зміцнення і формування здоров’я дітей і молоді

д.мед.н., проф.

Калиниченко І.О.

2011 р.

Центр колективного користування

1.

Центр колективного користування науковим обладнанням

д.пед.н., проф.

Мороз І.О.

2012 р.

Міжвідомчі лабораторії

1.

Гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології

(Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзаєва

НАМН України)

д.мед.н., проф.

Калиниченко І.О.

2008 р.

2.

Корекційної-реабілітаційних технологій

(Інститут спеціальної педагогіки НАПН України)

д.пед.н., проф.

Дегтяренко Т.М.

2011 р.

Міжуніверситетська лабораторія

1.

Сучасних технологій навчання іноземних мов і культур

(Київський національний лінгвістичний університет)

к.пед.н., доц. Подосіннікова Г.І.

2015 р.

Студентська лабораторія

1.

Лабораторія методики навчання іноземних мов

к.пед.н., доц. Подосиннікова Г.І.

2014 р.

Навчально-наукові центри

1.

Навчально-науковий центр
надання психологічної допомоги населенню

к.психол.н., доц. Дворніченко Л.Л.

2011 р.

2.

Навчально-науковий центр кафедри логопедії

к.пед.н., проф.

Кравченко А.І.

2014 р.

3.

Навчально-науковий центр

фізичної та психологічної реабілітації

к.фіз.вих., доц.

Звіряка О.М.

2015 р.

4. 

Навчально-науковий центр нанотехнологій

д.пед.н., проф.

Мороз І.О.

2016 р.