Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка

Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка

Ресурсні центри та центри трансферу технологій:

Центр колективного користування:

Навчально-наукові центри:

Міжвідомчі науково-дослідні лабораторії:

Міжуніверситетська лабораторія:

Студентська лабораторія: