Рада молодих вчених Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (далі – РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. РМВ діє згідно з Законом України про вищу освіту, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів, розпорядженнями Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Статутом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Положенням про РМВ.

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій,
винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих учених (віком до 35 років).

Основними завданнями РМВ є:

 1. сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
 2. пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 3. сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 4. участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 5. подальша популяризація науково-технічних знань, науково-технічної творчості та спортивно-технічного моделювання серед студентства та учнівської молоді в університеті та місті Суми;
 6. залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки;
 7. якісне оновлення змісту, форм і методів університетської освіти, розширення мережі наукових, науково-технічних та спортивно-технічних гуртків в університеті та місті;
 8. популяризація та пропаганда кращих робіт, відбір та представлення їх на обласні, Всеукраїнські масові заходи;
 9. узагальнення та поширення досвіду діяльності об'єднань з наукової, науково-технічної та спортивно-технічної творчості, які працюють на базі університету та загальноосвітніх навчальних закладів;
 10. організація та проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, кейс-стаді та ін.;
 11. інформаційна діяльність тощо.