Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка

Інноваційні наукові підрозділи СумДПУ імені А. С. Макаренка

В університеті функціонують
10 ресурсних центрів та центрів трансферу технологій:

 • Науково-дослідний центр гендерної освіти (керівник – к.філос.н., доц. Луценко О. А.; 1998 р.),
 • Центр професійного розвитку вчителів англійської мов (керівник – ст. викл. Голубкова Н. Л.; 2004 р.),
 • Консультативно-методичний центр «Довіра» (керівник – к.пед.н., доц. Колишкін О. В.; 2010 р.),
 • Ресурсний центр трансферу технологій «Науково-методичне забезпечення якісної математичної освіти в умовах впровадження нових освітніх стандартів» (керівник – д.пед.н., проф. Чашечникова О. С.; 2011 р.),
 • Ресурсний центр кафедри медико-біологічних основ фізичної культури «Школа педагогіки здоров’я» (керівник – д.мед.н., проф. Калиниченко І. О.; 2011 р.),
 • Ресурсний центр – центр трансферу технологій кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (керівник – к.пед.н. Косенко Ю. М.; 2017 р.),
 • Ресурсний центр професійного розвитку учителя української мови і літератури (керівник – д.пед.н., проф. Семеног О. М.; 2018 р.),
 • Ресурсний центр з макаренкознавства (керівник – к.пед.н., доц. Осьмук Н. Г.; 2019 р.),
 • Ресурсний центр вивчення французької мови (керівник – к.філол.н. Божко І. С.; 2019 р.),
 • Ресурсний центр «Школа тренерської майстерності з елементами інклюзії» (керівник – к.фіз.вих., доц. Скрипка І. М., 2020 р.).

1 центр колективного користування:

 • Центр колективного користування науковим обладнанням (співзасновник – Інститут прикладної фізики НАН України; координатор від СумДПУ імені А. С. Макаренка – к.ф.-м.н., доц. Завражна О. М.; 2012 р.);

2 навчально-наукові центри:

 • Навчально-науковий центр кафедри логопедії (керівник – к.пед.н., доц. Стахова Л. Л., 2014 р.),
 • Навчально-науковий консультаційний центр надання психологічної допомоги населенню (керівник – к.філос.н., доц. Дворніченко Л. Л., 2015 р.);

2 міжвідомчих науково-дослідних лабораторії:

 • Лабораторія гігієни навчальної діяльності та вікової фізіології (керівник – д.мед.н., проф. Калиниченко І. О., співзасновник – Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзаєва НАМН України, 2008 р.),
 • Лабораторія корекційної-реабілітаційних технологій (керівник – д.пед.н., доц. Боряк О. В., співзасновник – Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2011 р.);

1 міжуніверситетська лабораторія:

 • Лабораторія сучасних технологій навчання іноземних мов і культур (керівник – к.пед.н., доц. Подосіннікова Г. І., співзасновник – Київський національний лінгвістичний університет, 2015 р.);

1 студентська лабораторія:

 • Лабораторія методики навчання іноземних мов (керівник – к.пед.н., доц. Подосіннікова Г. І., 2014 р.).