У Навчально-науковому інституті педагогіки і психології:

Сбруєвої Аліни Анатоліївни, д.пед.н., проф.
з проблем педагогічної компаративістики

Огієнко Олени Іванівни, д.пед.н., проф.
з проблем теорії та практики освіти дорослих у розвинених країнах світу

Лазарєва Миколи Остаповича, к.пед.н., проф.
з проблем розробки та впровадження концепцій і технологій інноваційної освіти

Козлової Олени Григорівни, к.пед.н., проф.
з проблем інноваційного розвитку вищої та загальної середньої освіти в суспільстві ризику

Пшеничної Любов Василівни, к. держ.упр., проф.
з проблеми організаційних та фінансових механізмів управління діяльності менеджерів

Кондратюк Світлани Миколаївни, к.пед.н., проф.
з проблеми теорії і методики формування здоров’я збережувальної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти

Корж-Усенко Лариси Вікторівни, к.пед.н., доц.
з історико-педагогічних проблем педагогіки вищої школи і педагогічного краєзнавства

Луценко Олени Анатоліївни, к.філос.н., доц.
з проблем гендерної теорії в сфері освіти і виховання

У Навчально-науковому інституті фізичної культури:

Калиниченко Ірини Олександрівни, д.мед.н., проф.
у галузях гігієни дитинства, гігієни праці, валеології, вікової фізіології, психофізіології, безпеки життя і діяльності людини, фізичної реабілітації, фізичної культури та фізичного виховання різних груп населення

Томенка Олександра Анатолійовича, д.фіз.вих., проф.
з проблем загальної (неспеціальної) фізкультурної освіти дітей та молоді

Лянного Юрія Олеговича, д.пед.н., проф.
з проблем корекційної педагогіки, здоров’я та фізичної реабілітації

Лози Тетяни Олександрівни, к.пед.н., проф.
з проблем підвищення рівня здоров’я і фізичної підготовленості різних груп населення засобами фізичної культури

Кудренка Анатолія Івановича, к.пед.н., проф.
у галузях фізичного виховання і спорту

Кравченка Анатолія Івановича, к.пед.н., проф.
з проблем корекційної педагогіки

У Навчально-науковому інституті культури і мистецтв:

Стахевича Олександра Григоровича, д.мист., проф.
з проблем теорії та методики вокального навчання

Устименко-Косоріч Олени Анатоліївни, д.пед.н., проф.
з проблем світових тенденцій розвитку музичного мистецтва та мистецької освіти

Єременко Ольги Володимирівни, д.пед.н., проф.
з проблем мистецької освіти в контексті сучасних інновацій

У Навчально-науковому інституті історії та філософії:

Михайличенка Олега Володимировича, д.пед.н., проф.
з проблем історії та методики викладання суспільно-політичних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі

Бугрія Володимира Станіславовича, д.пед.н., проф.
з проблем історії освіти і науки в Україні

На Природничо-географічному факультеті:

Нешатаєва Бориса Миколайовича, д.геогр.н., проф.
з проблем геоекологічного та соціально-економічного розвитку регіону

Шейка Віталія Ілліча д.б.н., проф.
з проблем імунорегуляції функцій організму та функціональних взаємозв’язків нервової та імунної системи

На Факультеті іноземної та слов’янської філології:

Семеног Олени Миколаївни, д.пед.н., проф.
з проблем формування культуро мовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти