НН Інститут педагогіки і психології
д.пед.н., проф. Сбруєвої Аліни Анатоліївни
з проблем педагогічної компаративістики
д.пед.н., проф. Огієнко Олени Іванівни
з проблем теорії та практики освіти дорослих у розвинених країнах світу
к.пед.н., проф. Лазарєва Миколи Остаповича
з проблем розробки та впровадження концепцій і технологій інноваційної освіти
к.пед.н., проф. Козлової Олени Григорівни
з проблем інноваційного розвитку вищої та загальної середньої освіти в суспільстві ризику
к.пед.н., доц. Корж-Усенко Лариси Вікторівни
з історико-педагогічних проблем педагогіки вищої школи і педагогічного краєзнавства
к.філос.н., доц. Луценко Олени Анатоліївни
з проблем гендерної теорії в сфері освіти і виховання

НН Інститут фізичної культури
д.мед.н., проф. Калиниченко Ірини Олександрівни
у галузях гігієни дитинства, гігієни праці, валеології, вікової фізіології, психофізіології, безпеки життя і діяльності людини, фізичної реабілітації, фізичної культури та фізичного виховання різних груп населення
д.фіз.вих., проф. Томенка Олександра Анатолійовича
з проблем загальної (неспеціальної) фізкультурної освіти дітей та молоді
к.пед.н., проф. Лянного Юрія Олеговича
з проблем корекційної педагогіки, здоров’я та фізичної реабілітації
к.пед.н., проф. Лози Тетяни Олександрівни
з проблем підвищення рівня здоров’я і фізичної підготовленості різних груп населення засобами фізичної культури
к.пед.н., проф. Кудренка Анатолія Івановича
у галузях фізичного виховання і спорту
к.пед.н., проф. Кравченка Анатолія Івановича
з проблем корекційної педагогіки

НН Інститут культури і мистецтв
д.пед.н., проф. Ніколаї Галини Юріївни
з проблем мистецької освіти та модернізації вищої школи в країнах Євросоюзу
д.мист., проф. Стахевича Олександра Григоровича
з проблем теорії та методики вокального навчання

НН Інститут історії та філософії
д.філос.н., проф. Цикіна Веніаміна Олександровича
з проблем епістемології, філософських проблем синергетики, нанонаук, хай-тек, філософського осмислення інноваційної освіти
д.пед.н., проф. Михайличенка Олега Володимировича
з проблем історії та методики викладання суспільно-політичних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі

Природничо-географічний факультет
д.геогр.н., проф. Нешатаєва Бориса Миколайовича
з проблем геоекологічного та соціально-економічного розвитку регіону

Факультет іноземної та слов’янської філології
д.пед.н., проф. Семеног Олени Миколаївни
з проблем формування культуро мовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти

Презентації наукових шкіл СумДПУ імені А. С. Макаренка
Наукова школа професора А. А. Сбруєвої
Наукова школа професора В. О. Цикіна
Наукова школа професора І. О. Калиниченко
Наукова школа професора М. О. Лазарєва
Наукова школа професора О. В. Михайличенка
Наукова школа професора Т. О. Лози
Наукова школа професора О. Г. Козлової
Наукова школа професора О. М. Семеног