Бухгалтерська служба

Про відділ

Бухгалтерська служба університету є структурним підрозділом, який підпорядковується ректору. У своїй діяльності бухгалтерська служба керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів Украйни, Міністерства освіти України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність університету, наказами ректора університету, а також положенням про бухгалтерську службу.

Основні завдання

Основними завданнями бухгалтерської служби є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету;
 • складання консолідованої бухгалтерської та фінансової звітності для подачі в органи Державної Казначейської служби та Міністерство освіти і науки України;
 • проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Університету.
 • організація розрахунків зі стипендії;
 • організація видачі довідок про доходи для працівників та здобувачів вищої освіти.
 • організація податкового обліку фінансово-господарської діяльності Університету;
 • складання зведеної податкової звітності в строки, встановлені чинним законодавством;
 • ведення аналітичного обліку надходжень  спеціального фонду Університету;
 • складання звітності щодо надходжень спеціального фонду Університету;
 • забезпечення введення аналітичного та бухгалтерського обліку матеріальних (нематеріальних) цінностей в Університеті;
 • організація та проведення інвентаризації матеріальних цінностей Університету в строки, встановлені чинним законодавством;
 • нарахування зносу необоротних активів, проведення індексації згідно чинного законодавства;
 • організація роботи по проведенню списання непридатних для використання матеріальних цінностей;
 • складання бухгалтерської та статистичної звітності щодо матеріальних(нематеріальних) цінностей в строки, встановлені чинним законодавством;
 • контроль за ефективним використанням матеріальних ( нематеріальних) ресурсів Університету;
 • надання платіжних документів Університету до Головного управління Державної Казначейської Служби України;
 •  реєстрація юридичних та фінансових зобов’язань в ГУ ДКСУ згідно укладених договорів;
 • бухгалтерський облік касових операцій;
 • організація бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності науково-дослідного сектору;
 • складання бухгалтерської звітності наукової діяльності в строки, встановленні чинним законодавством.

У складі бухгалтерської служби утворений сектор оплати праці, який очолює завідувач сектору, Ксенофонтова Марина Миколаївна (0542) 68-59-33 sop@sspu.edu.ua

Основними завданнями сектору є:

 • проведення розрахунків по заробітній платі;
 • нарахування допомоги  з тимчасової втрати працездатності;
 • проведення нарахувань та виплат відпусток учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС;
 • підготовка та формування форм звітності з єдиного соціального внеску, податку на доходи найманих працівників та військового збору.

Бухгалтерська служба забезпечує

 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій.

Колектив

Головний бухгалтер

КОРОЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Тел.: (0542) 68-59-88

E-mail: bux@sspu.edu.ua

Колектив бухгалтерської служби налічує чотирнадцять осіб, кожна з яких є професіоналом своєї справи. Атмосфера взаємоповаги та професійний ріст обумовлює стабільність кадрів та постійний професійний розвиток.

Контакти

Адреса: вул. Роменська 87, м. Суми, 40002

Головний бухгалтер: тел. +3 (542) 68-59-88, каб. 240

Бухгалтер з обліку коштів за навчання: тел. +38 (0542) 68-59-34, каб. 239
Бухгалтер з розрахунку по стипендії: тел. +38 (0542) 68-59-71, каб. 231
Бухгалтер з розрахунку заробітної плати: тел. +38 (0542) 68-59-33, каб. 241

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню