Про відділ

Редакційно-видавничий відділ є самостійним структурним підрозділом СумДПУ імені А.С. Макаренка, який створено з метою забезпечення навчального процесу і науково-дослідної роботи Університету високоякісною літературою та іншою друкованою продукцією, а також підготовку до друку видань, підготовлених працівниками університету.

Завдання

  • організація й ефективне функціонування відділу;
  • випуск навчальної і наукової літератури (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові фахові видання тощо) відповідно до річного плану редакційно-видавничої діяльності університету;
  • виконання всіх видавничих робіт (комп’ютерна верстка, редагування, дизайн тощо) згідно з нормативами і стандартами;
  • дотримання у редакційно-видавничій діяльності вимог до наукової і навчальної літератури відповідно до сучасних напрямів освітньої, наукової та видавничої діяльності;
  • контроль за виконанням плану редакційно-видавничої діяльності Університету.

Колектив

Кугуєнко Віталій Олександрович – начальник Редакційно-видавничого відділу;

Суріна Олена Леонідівна – фахівець ІІ категорії;

Коваленко Наталія Григорівна – фахівець ІІ категорії;

Замошнікова Вероніка Андріївна – технік І категорії.

Контакти

Адреса: вул. Роменська, 87, Суми, 40002, Україна

E-mail: [email protected]

Роб. тел.: (0542) 68-59-70