Image

Студентське містечко є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка і керується у своїй діяльності чинними нормативно-правовими актами України, а також Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, наказами ректора Університету та цим Положенням про студентське містечко.

Студентське містечко Університету призначено для тимчасового проживання в гуртожитках іногородніх студентів, аспірантів, слухачів, стажистів, докторантів (громадян України та іноземних громадян чи осіб без громадянства) на період навчання в Університеті, іногородніх абітурієнтів на період проведення вступних випробувань, іногородніх студентів заочної форми навчання на період екзаменаційної сесії та гостей Університету (громадян України та іноземних громадян).

Права й обов’язки мешканців і внутрішній розпорядок у студентських гуртожитках Університету визначено Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету, Угодою на проживання в студентському гуртожитку Університету, Наказами ректора Університету за погодженням з профспілковою організацією студентів та органами студентського самоврядування.

До складу студентського містечка входять:

IMG 5539 d23e6IMG 9159 962d5

Гуртожиток № 2 адреса : м. Суми вул. Роменська 87, п’ятиповерхова будівля.  Рік введення в експлуатацію 1974. Завідуюча гуртожитком: Сумцова Валентина Миколаївна.

  • Проектна потужність – 320 л. м.
  • Фактично мешкає – 287 осіб.
  • Вільні місця – 33 л. м.

1 99987

Гуртожиток № 3 адреса: м. Суми вул. Роменська 91, дев’ятиповерхова будівля. Рік введення в експлуатацію 1981. Завідуюча гуртожитком: Красілова Анна Сергіївна.

  • Проектна потужність – 608 л. м.
  • Фактично мешкає – 450 осіб.
  • Вільні місця – 87 л. м.

IMG 9169 25d8a

 Гуртожиток № 4 адреса: м. Суми вул. Роменська 93, дев’ятиповерхова будівля. Рік введення в експлуатацію 1988. Завідуюча гуртожитком: Скляніченко Лариса Олександрівна.

  • Проектна потужність – 480 л. м.
  • Фактично мешкає – 390 осіб.
  • Вільні місця – 22 л. м.

Вартість проживання – 520 грн на місяць

Кімнати покращеного комфорту – 1040 грн на місяць

Територія студентського містечка, бойлерні, внутрішні та зовнішні інженерні комунікації.

Управляє Студентським містечком Університету директор, який визначає основні напрями соціально-економічного розвитку, проводить оперативне керівництво діяльністю та належною експлуатацією студентських гуртожитків, організацію поселення, проживання та побут мешканців з додержанням санітарних, екологічних і протипожежних норм, вирішує питання про удосконалення структури.

Колектив

This image for Image Layouts addon

Директор
Красілов Андрій Дмитрович

Завідувач гуртожитка № 2
Сумцова Валентина Миколаївна

Завідувач гуртожитка № 3
Красілова Анна Сергіївна