Про відділ

Рішення про створення Сантехнічного відділу ухвалюється вченою радою Університету за поданням проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури, затверджується наказом ректора Університету та підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури.

Сантехнічний відділ Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у своїй діяльності керується постановами, наказами та керівними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства вугільної промисловості України, розпорядженнями та наказами, галузевими інструкціями і методичними рекомендаціями щодо утримання та експлуатації сантехнічного обладнання та мереж, а також Положенням про відділ.

Сантехнічний відділ комплектується спеціалістами, які мають вищу та середню-спеціальну освіту.

Основні завдання та функції

  • Здійснення систематичного контролю за станом сантехнічного господарства Університету згідно з ПТЕТУіМ.
  • Здійснювати розробку організаційно-технічних заходів з підвищення ефективності роботи сантехнічного обладнання.
  • Здійснювати контроль за споживанням газу, холодного водопостачання, водовідведення та опалення.
  • Організовувати перевірку стану сантехнічного обладнання Університету з метою забезпечення його безпечної та безперебійної роботи.
  • Вносити пропозиції керівництву Університету з питань підтримки, експлуатації та ремонту сантехнічного обладнання, а також раціонального використання ресурсів.
  • Організовувати розробку планів ремонту сантехнічного обладнання і контроль їх виконання.
  • Бере участь в роботі з підготовки об’єктів Університету до роботи в осінньо-зимовий період.
  • Організовує роботу з технічного нагляду інженерних мереж.
  • Бере участь у розробці планів поточних та капітальних ремонтів систем водопостачання, теплопостачання, водовідведення, газопостачання.

Колектив

Начальник відділу – Тимченко Владислав Володимирович.

  • слюсар-сантехнік 3 розряду – 8 чоловік.

Контакти

Сантехнічний відділ знаходиться в гуртожитку № 2 (каб. 109).

Тел.: (0542) 68-59-83

E-mail: [email protected]