Відділ кадрів

Image

Про відділ

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та безпосередньо підпорядкований ректору університету.

У своїй роботі відділ кадрів керується законодавчими та нормативно-правовими актами (Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про відпустки», «Про зайнятість населення», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, постановою Правління ПФУ «Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі», Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), іншими нормативно-правовими актами з трудового права, професійної класифікації, кадрового діловодства), Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», організаційно-розпорядчими документами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, іншими нормативно-правовими актами з питань ведення військового обліку, локальними актами університету (Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, Положенням про атестацію працівників тощо).

Відділ кадрів очолює начальник відділу кадрів, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету.

Відділ кадрів має свою круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви університету, Міністерства освіти і науки, а також штампи необхідні для практичної діяльності відділу.

Основні завдання відділу кадрів

 • Забезпечення підрозділів університету згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.
 • Відбір і розстановка кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистих і ділових якостей.
 • Аналіз кадрової роботи в університеті, розробка пропозицій з її поліпшення.
 • Оформлення документів про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників університету.
 • Підготовка та видання наказів щодо руху особового складу працівників університету.
 • Оформлення, зберігання і видача трудових книжок, дублікатів трудових книжок у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 • Своєчасне внесення до трудових книжок необхідних даних та ознайомлення з записами власників.
 • Ознайомлення працівників при оформленні на роботу з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Посадовими інструкціями і з наказами щодо особового складу, з особовою карткою працівника П2.
 • Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників.
 • Формування електронної бази даних професорсько-викладацького складу, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу за допомогою автоматизованої програми «Кадри».
 • Реєстрація наказів щодо особового складу студентів університету (зарахування, поновлення, переведення, відрахування студентів та з інших питань, що пов’язані з навчальним процесом).
 • Ведення особових справ працівників та студентів університету.
 • Облік листів тимчасової непрацездатності працівників.
 • Організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами працівників та студентів університету.
 • Підготовка графіків відпусток працівників університету та видання наказів щодо надання всіх видів відпусток.
 • Здійснення контролю за дотриманням графіків відпусток працівників університету.
 • Організація систематичного контролю за станом трудової дисципліни, оформлення матеріалів щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення.
 • Участь у формуванні кадрового резерву, забезпечення його підготовки.
 • Участь у проведенні атестації працівників університету.
 • Забезпечення підготовки і подання до органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення довідок та інших документів, необхідних для призначення співробітникам університету пенсій та соціальних допомог.
 • Організація обліку заохочень і нагород, підготовка та надання необхідних пакетів документів для відзначення та нагородження працівників грамотами, подяками ректора, Департаменту освіти і науки та інших підрозділів облдержадміністрації, міської, обласної ради, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та державними нагородами.
 • Ведення документації по обліку та бронюванню військовозобов’язаних працівників та студентів університету.

Постійний контроль за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотримання правил військового обліку, проведення роз’яснювальної роботи серед студентів університету про виконання обов’язків щодо військового обліку.

Колектив

Пустовіт Лідія Василівна  начальник відділу кадрів

Кабінет: 235

Телефон: (0542) 68-59-50

E-mail: kadry@sspu.edu.ua

 

Фахівці, які працюють з особовим складом працівників

Афоніна Ірина Анатоліївна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95;

Берест Олена Миколаївна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95;

Лавренко Олеся Василівна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95;

Кондратенко Валентина Іванівна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 234, телефон 68-59-68;

Різницька Тетяна Іванівна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95.

Фахівець, який працює з особовим складом студентів

Фастова Ірина Анатоліївна – фахівець І категорії відділу кадрів
кабінет 234, телефон 68-59-68.

Фахівці з військового обліку працівників та студентів

Сметаненко Олена Дмитрівна- провідний фахівець з обліку та бронювання військовозобов’язаних
кабінет 234, телефон 68-59-68

Сіліванова Наталія Володимирівна – фахівець І категорії з обліку та бронювання військовозобов’язаних
кабінет 234, телефон 68-59-68

Графік роботи

Дні тижня

Прийом відвідувачів

Обробка документації

Обідня перерва

Понеділок

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Вівторок

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Середа

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Четвер

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

П’ятниця

неприйомний день

8.30 – 16.00

13.00 – 13.30

Субота, неділя

вихідні дні

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

УВАГА! До прийняття на роботу (на штатну посаду) особа має пройти обовязковий попередній медогляд! (направлення отримати у 237 кабінеті)

 1. Заява про прийняття на роботу (контракт).
 2. Копія паспорта (всі заповнені сторінки, якщо паспорт у формі ІD картки, то копія картки з двох сторін + довідка про реєстрацію місця проживання).
 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 4. Копія трудової книжки.
 5. Витяг з реєстру застрахованих осіб (отримати в Пенсійному фонді, або роздрукувати з особистого кабінету на порталі електронних послуг ПФУ).
 6. Довідка основного місця роботи для зовнішніх сумісників.
 7. Копії документів про освіту.
 8. Копії документів про присудження наукового ступеня та присвоєння вченого звання.
 9. Довідка щодо досягнень науково-педагогічного працівника у професійній діяльності, що зараховуються за останні 5 років, відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності з конкретним зазначенням не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов, засвідчена підписом завідувача кафедри (для науково-педагогічних працівників).
 10. Копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (для науково-педагогічних працівників).
 11. Список наукових праць (для науково-педагогічних працівників).
 12. Копія військово-облікового документа (всі заповнені сторінки) з відміткою про постановку на військовий облік.
 13. Копія свідоцтва про шлюб.
 14. Копії свідоцтв про народження дітей (до 18 років).
 15. 2 фото 3х4
 16. Особовий листок з обліку кадрів (бланк отримати у відділі кадрів).
 17. Автобіографія (бланк отримати у відділі кадрів).
 18. Копія документа про наявність пільг.

При працевлаштуванні на роботу особа зобов’язана мати при собі оригінали документів для засвідчення їх копій відділом кадрів.
Всі документи мають бути подані до відділу кадрів не пізніше ніж за день до прийняття на роботу.

Після оформлення необхідних документів для прийняття на роботу працівник має подати до бухгалтерської служби:

 1. Номер рахунку для виплати заробітної плати .
 2. Копію першої сторінки паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Раді бачити Вас за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

 

Аспірантура та докторантура

E-Mail: aspirantura@sspu.sumy.ua
Тел.: +38 (0542) 68-59-39

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад