Відділ кадрів

Image

ПРО ВІДДІЛ

Відділ кадрів є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та безпосередньо підпорядкований ректору університету.

У своїй діяльності відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України, наказами ректора університету, Статутом університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про відділ кадрів.

Відділ кадрів очолює начальник відділу кадрів, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету. Відділ кадрів має свою круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви університету, Міністерства освіти і науки, а також штампи необхідні для практичної діяльності відділу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ КАДРІВ

 • Забезпечення підрозділів університету згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.
 • Відбір і розстановка кадрів на основі оцінки їх кваліфікації, особистих і ділових якостей.
 • Аналіз кадрової роботи в університеті, розробка пропозицій з її поліпшення.
 • Оформлення документів про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників університету.
 • Підготовка та видання наказів щодо руху особового складу працівників університету.
 • Оформлення, зберігання і видача трудових книжок, дублікатів трудових книжок у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 • Своєчасне внесення до трудових книжок необхідних даних та ознайомлення з записами власників.
 • Ознайомлення працівників при оформленні на роботу з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Посадовими інструкціями і з наказами щодо особового складу, з особовою карткою працівника П2.
 • Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівників.
 • Формування електронної бази даних професорсько-викладацького складу, адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського персоналу за допомогою автоматизованої програми «Кадри».
 • Реєстрація наказів щодо особового складу студентів університету (зарахування, поновлення, переведення, відрахування студентів та з інших питань, що пов’язані з навчальним процесом).
 • Ведення особових справ працівників та студентів університету.
 • Облік листів тимчасової непрацездатності працівників.
 • Організація обліку і звітності з особового складу, робота з особовими справами працівників та студентів університету.
 • Підготовка графіків відпусток працівників університету та видання наказів щодо надання всіх видів відпусток.
 • Здійснення контролю за дотриманням графіків відпусток працівників університету.
 • Організація систематичного контролю за станом трудової дисципліни, оформлення матеріалів щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення.
 • Участь у формуванні кадрового резерву, забезпечення його підготовки.
 • Участь у проведенні атестації працівників університету.
 • Забезпечення підготовки і подання до органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення довідок та інших документів, необхідних для призначення співробітникам університету пенсій та соціальних допомог.
 • Організація обліку заохочень і нагород, підготовка та надання необхідних пакетів документів для відзначення та нагородження працівників грамотами, подяками ректора, Департаменту освіти і науки та інших підрозділів облдержадміністрації, міської, обласної ради, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та державними нагородами.
 • Ведення документації по обліку та бронюванню військовозобов’язаних працівників та студентів університету.

Постійний контроль за виконанням заходів допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, дотримання правил військового обліку, проведення роз’яснювальної роботи серед студентів університету про виконання обов’язків щодо військового обліку.

КОЛЕКТИВ

Пустовіт Лідія Василівна  начальник відділу кадрів

Кабінет: 235

Телефон: (0542) 68-59-50

E-mail: kadry@sspu.edu.ua

 

Фахівці, які працюють з особовим складом працівників:

Афоніна Ірина Анатоліївна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95;

Берест Олена Миколаївна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95;

Лавренко Олеся Василівна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95;

Кондратенко Валентина Іванівна – провідний фахівець відділу кадрів
кабінет 234, телефон 68-59-68;

Різницька Тетяна Іванівна – фахівець І категорії відділу кадрів
кабінет 237, телефон 68-59-95.

Рибалко Оксана Володимирівна – фахівець І категорії з обліку та бронювання військовозобов’язаних

Фахівець, який працює з особовим складом студентів:

Фастова Ірина Анатоліївна – фахівець І категорії відділу кадрів
кабінет 234, телефон 68-59-68.

ГРАФІК РОБОТИ

Дні тижня

Прийом відвідувачів

Обробка документації

Обідня перерва

Понеділок

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Вівторок

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Середа

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

Четвер

9.00 – 13.00

8.30 – 9.00

13.30 – 17.15

13.00 – 13.30

П’ятниця

неприйомний день

8.30 – 16.00

13.00 – 13.30

Субота, неділя

вихідні дні

Перелік документів, необхідних при оформленні на роботу

УВАГА! До прийняття на роботу (на штатну посаду) особа має пройти обовязковий попередній медогляд!

(направлення взяти у 237 кабінеті)

 1. Заява про прийняття на роботу (контракт)
 2. Копія паспорта (всі заповнені сторінки)
 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 4. Трудова книжка (для працівників, які будуть працювати за сумісництвом копія трудової книжки, завірена на основному місці роботи)
 5. Копії документів про освіту
 6. Копії документів про присудження наукового ступеня та  присвоєння вченого звання
 7. Список наукових праць
 8. Копія військового квитка (всі заповнені сторінки)
 9. Копія свідоцтва про шлюб
 10. Копії свідоцтв про народження дітей (до 15 років)
 11. Копія свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (копія з двох сторін)
 12. 2 фото 3х4  (+1 фото для військовозобов’язаних)
 13. Особовий листок з обліку кадрів (бланк взяти у відділі кадрів)
 14. Автобіографія (бланк взяти у відділі кадрів)
 15. Копія документа про наявність пільг
 16. Копія даних флюорографічного обстеження (здати у 121 кабінет)

При працевлаштуванні на роботу особа зобов’язана мати при собі оригінали документів для засвідчення їх копій відділом кадрів.

Всі документи мають бути подані до відділу кадрів не пізніше ніж за день до прийняття на роботу.

Після оформлення необхідних документів для прийняття на роботу працівник має подати до бухгалтерської служби:

 1. Номер рахунку для виплати заробітної плати.
 2. Копію першої сторінки паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Раді бачити Вас за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15
Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню