Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

Христій Юрій Григорович

на тему
«Організаційно-педагогічні засади міжнародного співробітництва у сфері професійно-технічної освіти в Європейському Союзі»

на здобуття ступеня доктора філософії
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Науковий керівник – Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

СКЛАД РАДИ

Голова ради – Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Рецензент  Семеніхіна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Рецензент  Чистякова Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури і докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Опонент  Базиль Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, учений секретар Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Опонент  Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ПІБ Тема Спеціальність Файли
Чжан Їн (15.02.2020) Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України 011 – Науки про освіту Анотація
Відео захисту
Тарабан Юрій Валентинович (10.09.2020) Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини». 011 - Освітні, педагогічні науки. Анотація
Відео захисту
Чуричканич Ірина Едуардівна (10.09.2020) Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 011 - Освітні, педагогічні науки. Анотація
Відео захисту
Безуглий Дмитро Сергійович (11.09.2020) Підготовка майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності 015 Професійна освіта Анотація
Відео захисту
Пономаренко Наталія Петрівна (18.09.2020) Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики у процесі професійної підготовки 011 Освітні, педагогічні науки Анотація
Відео захисту
Сахненко Анна Василівна (23.10.2020) Акмеологічні засади організації професійно орієнтованого фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей 017 Фізична культура і спорт Анотація
Аудіо захисту
Відео захисту
Нефедченко Оксана Іллівна (7.11.2020) Розвиток технологій евристичної освіти в українській вищій педагогічній школі (кінець XX початок XXIстоліття) 011 Освітні, педагогічні науки Анотація
Аудіо захисту
Відео захисту
Шевченко Анастасія Сергіївна (27.11.2020)   Формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  Анотація
Аудіо захисту
Відео захисту
Левенок Інна Сергіївна (8.12.2020) Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти 011 Освітні, педагогічні науки  Анотація
Відео захисту
Вакал Юлія Сергіївна (18.12.2020) Формування аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти у процесі вивчення фахових дисциплін 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) Анотація
Стома Валентина Миколаївна (22.12.2020) Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) Анотація
Відео захисту
Бянь Лулу (24.12.2020) Формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки 011 Освітні, педагогічні науки  Анотація
Відео захисту
Пархоменко Ірина Володимирівна (4.01.2021)  Розвиток історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти  північно-східної України (друга половина хх – початок ххі століття) 011 Освітні, педагогічні науки  Анотація
Відео захисту
Лісовець О.В. (17.04.2021)
Організаційно-педагогічні умови виховання самостійності у дітей різної статі віком 5-7 років
011 Освітні, педагогічні науки  Анотація
Відео захисту
Курєнкова А. В. (29.04.2021) Формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри
01 Освіта/Педагогіка.
016 Спеціальна освіта
Анотація
Відео захисту
Сіденко Ю.О. (30.04.2021) Педагогічні умови формування пізнавальної готовності старших дошкільників з розладами аутистичного спектру до навчальної діяльності
01 Освіта/Педагогіка.
016 Спеціальна освіта
Анотація
Відео захисту
Колесник Ю. І. (29.04.2021) Стан системного імунітету та психофізіологічних функцій в умовах набутої короткозорості різного ступеня
09 – Біологія
091 – Біологія
Анотація
Відео захисту
Овчиннікова Л.О. Формування стилю управління мистецько-педагогічним колективом у майбутніх учителів музики
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Кудрявцев Валентин Юрійович Камерно-вокальна творчість Ж. Массне: жанрово-стильові домінанти  
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Чжан Сяо Формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Руденко Олександр Федорович Камерно-вокальна творчість Віталія Губаренка: симбіоз слова, музики і виконавства
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Бойченко В. В.
Організаційно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Коханова Н. Ю. Організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі  
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Острога Марія Михайлівна Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 01 – Освіта/Педагогіка
015 – Професійна освіта
Анотація
Відео захисту
Чжан Цзяохуа Інтонування як чинник смислоутворення у фортепіанному виконавстві
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Чжан Лін  Шляхи професіоналізації українського вокального мистецтва (на прикладі жанру обробки народної пісні)
02 – Культура та мистецтво 025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Соловйова О. А. Клавірний концерт XVIII століття у творчості австро-німецьких композиторів: теоретичний та виконавський аспекти
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Мухіна Л. П. Українське вокальне виконавство у контексті європейської оперно-вокальної культури кінця ХІХ – початку ХХ століття
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Гун Вейді Художня техніка диригента хору у контексті психофізіологічного аналізу
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Чжоу Ї Індивідуальний виконавський стиль в умовах глобалізації (на прикладі творчості китайських співаків).
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Лю Ся Виконавська специфіка наративних жанрів вокальної музики
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Цапенко Марина Формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 
01 - Освіта/Педагогіка
014 - Середня освіта (фізика)
Анотація
Відео захисту
Муха А. П Формування підприємницької культури учнів основної школи на уроках фізики
01 - Освіта/Педагогіка
014 - Середня освіта (фізика)
Анотація
Відео захисту
Левитська Т. В Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії в університетах Данії
01 - Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Самохвалова І. Ю. Акмеологічні засади розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в умовах професійної підготовки
01 - Освіта/Педагогіка
017 - Фізична культура і спорт
Анотація
Відео захисту
Ян Хаосюань  Феномен співацько-виконавського стилю Йонаса Кауфманна
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Кун Цзивей Музична творчість як мистецтвознавча проблема
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту  
Діхнич К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики  
01 - Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Лянь Юаньмей  Шляхи професійної майстерності композиторського втілення образу Венеції у вокальній музиці ХІХ століття
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Ян Фуїнь  Жанр неаполітанської пісні ХУІ-ХІХ століть (теоретичний аналіз)
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Чжчан Сянюн Виконавська майстерність піаністів у контексті психофізіологічного аналізу
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту
Ван Боюань Організаційно-педагогічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України
01 – Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Чжан Лянхун  Організаційно-педагогічні засади підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України
01 – Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Анотація
Відео захисту
Мельник С.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів будівельних спеціальностей у закладах фахової передвищої освіти 01 - Освіта/Педагогіка
017 – Фізична культура і спорт
Анотація
Відео захисту
Омельяненко О.М. Стратегічні вектори трансформації бізнес моделей підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Анотація
Відео захисту  
Ян Бінь Формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки 01 – Освіта/педагогіка 011 – Освітні, педагогічні науки Анотація
Відео захисту
Лі Цін Формування готовності до професійно-творчої самореалізації
майбутніх учителів образотворчого мистецтва
01 – Освіта/педагогіка 011 – Освітні, педагогічні науки Анотація
Відео захисту
Горбань Дар’я Дмитрівна Особливості циркуляції крові на прикладі мікроциркуляції у осіб юнацького віку з різною резистентністю та на тлі стресу 09 – Біологія 091 – Біологія Анотація
Відео захисту
Охріменко Олена Вікторівна Професійна підготовка майбутніх бакалаврів спеціальної освіти до використання цифрових технологій в умовах інклюзивного освітнього простору 01 – Освіта/Педагогіка 015 – Професійна освіта (Комп’ютерні технології) Анотація
Відео захисту
Ян Фейюй Сучасні тенденції вокально-виконавської творчості 02 – Культура і мистецтво 025 – Музичне мистецтво Анотація
Відео захисту
 Фаталов Вілен Володимирович  Забезпечення інноваційної компоненти стійкого розвитку підприємств   05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка   Анотація
Відео захисту
Чен Лінь Художньо-невербальна комунікація та її втілення у диригентському виконавстві 02 – Культура і мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Анотація
Відео захисту

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: rector@sspu.edu.ua

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: prcom@sspu.edu.ua
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
        +38 (0542) 68-59-15

Моб.: +38 (093) 256-67-28,
          +38 (099) 601-07-23
viber b306d telegram 357e7
feysbuk pk c9b38   instagram pk e72ca   tik tok pk 9443a

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню

Мій розклад