Відкритий доступ
ПІБ Тема Спеціальність Здобуття ступеня Файли
Чжан Їн Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України 011 – Науки про освіту доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук

Відгук Юника Д.Г.

Відгук Гаврілової Л.Г.

Відео захисту дисертації

Тарабан Юрій Валентинович Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини». 011 - Освітні, педагогічні науки. Доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Заболотної О.А.

Відгук Литовченко І.М.

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертації

Чуричканич Ірина Едуардівна Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 011 - Освітні, педагогічні науки. Доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Заболотної О.А.

Відгук Литовченко І.М.

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертації

Безуглий Дмитро Сергійович Підготовка майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності 015 Професійна освіта Доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Набоки О.Г.

Відгук Прошкін В.В

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертації

Пономаренко Наталія Петрівна Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики у процесі професійної підготовки 011 Освітні, педагогічні науки Доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Біди О.А.

Відгук Руденко Л.А.

Висновок наукового керівника

Відео захисту дисертації

Сахненко Анна Василівна Акмеологічні засади організації професійно орієнтованого фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей 017 Фізична культура і спорт доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Желанової В.В.

Відгук Дубасенюк О.А.

Висновок наукового керівника

Аудіо захисту

Відео захисту дисертації

Нефедченко Оксана Іллівна Розвиток технологій евристичної освіти в українській вищій педагогічній школі (кінець XX початок XXIстоліття) 011 Освітні, педагогічні науки
доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Біди О.А.

Відгук Попової О.В

Висновок наукового керівника

Аудіо захисту

Відео захисту дисертації

Шевченко Анастасія Сергіївна

 

Формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)   доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Овчаренко Н.А.

Відгук Кьон Н.Г

Висновок наукового керівника

Аудіо захисту

Відео захисту

Левенок Інна Сергіївна Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти 011 Освітні, педагогічні науки   доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Заболотної О.А.

Відгук Мельничук І.М.

Висновок наукового керівника

Відео захисту

Вакал Юлія Сергіївна Формування аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти у процесі вивчення фахових дисциплін 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)  доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Прошкіна В.В.

Відгук Набоки О.Г.

Висновок наукового керівника

Стома Валентина Миколаївна Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) доктор філософії

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук Прошкіна В.В.

Відгук Набоки О.Г.

Висновок наукового керівника

Відео захисту

Бянь Лулу Формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки 011 Освітні, педагогічні науки   

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук опонента Юника Д.Г.

Відгук опонента Олійник Т.І.

Висновок наукового керівника

Відео захисту

Пархоменко Ірина Володимирівна

 Розвиток історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти  північно-східної України (друга половина хх – початок ххі століття)

011 Освітні, педагогічні науки   

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук опонента - Чепіль М. М.

Відгук опонента - Кочубей Т. Д.

Висновок наукового керівника

Відео захисту

Лісовець О.В.
Організаційно-педагогічні умови виховання самостійності у дітей різної статі віком 5-7 років
011 Освітні, педагогічні науки   

Дисертація

Анотація

Повідомлення

Відгук

Відгук

Висновок наукового керівника