Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

Дун Хао

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації

ДУН ХАО

на тему
«Формування мистецького світогляду підлітків у процесі співацького навчання»

на здобуття ступеня доктора філософії
зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Науковий керівник – Єременко Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

СКЛАД РАДИ

Голова ради – Лобова Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Рецензент – Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

РецензентЧистякова Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури і докторантури, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

ОпонентКузнєцова Ольга Алексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опонент – Паньків Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Архів
ПІБ Тема Спеціальність Файли
Чжан Їн (15.02.2020) Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах України 011 – Науки про освіту Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Відгук Юника Д.Г. Відгук Гаврілової Л.Г. Відео захисту дисертації
Тарабан Юрій Валентинович (10.09.2020) Організаційно-педагогічні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини». 011 - Освітні, педагогічні науки. Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Заболотної О.А. Відгук Литовченко І.М. Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Чуричканич Ірина Едуардівна (10.09.2020) Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) 011 - Освітні, педагогічні науки. Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Заболотної О.А. Відгук Литовченко І.М. Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Безуглий Дмитро Сергійович (11.09.2020) Підготовка майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності 015 Професійна освіта Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Набоки О.Г. Відгук Прошкін В.В Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Пономаренко Наталія Петрівна (18.09.2020) Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики у процесі професійної підготовки 011 Освітні, педагогічні науки Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Біди О.А. Відгук Руденко Л.А. Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Сахненко Анна Василівна (23.10.2020) Акмеологічні засади організації професійно орієнтованого фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей 017 Фізична культура і спорт Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Желанової В.В. Відгук Дубасенюк О.А. Висновок наукового керівника Аудіо захисту
Відео захисту дисертації
Нефедченко Оксана Іллівна (7.11.2020) Розвиток технологій евристичної освіти в українській вищій педагогічній школі (кінець XX початок XXIстоліття) 011 Освітні, педагогічні науки Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Біди О.А. Відгук Попової О.В Висновок наукового керівника Аудіо захисту Відео захисту дисертації
Шевченко Анастасія Сергіївна (27.11.2020)   Формування вокально-джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)  Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Овчаренко Н.А. Відгук Кьон Н.Г Висновок наукового керівника Аудіо захисту Відео захисту
Левенок Інна Сергіївна (8.12.2020) Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти 011 Освітні, педагогічні науки  Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Заболотної О.А. Відгук Мельничук І.М. Висновок наукового керівника Відео захисту
Вакал Юлія Сергіївна (18.12.2020) Формування аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти у процесі вивчення фахових дисциплін 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Прошкіна В.В. Відгук Набоки О.Г. Висновок наукового керівника
Стома Валентина Миколаївна (22.12.2020) Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Прошкіна В.В. Відгук Набоки О.Г. Висновок наукового керівника Відео захисту
Бянь Лулу (24.12.2020) Формування культури мовлення студентів з КНР у процесі професійної підготовки 011 Освітні, педагогічні науки  Дисертація Анотація Повідомлення Відгук опонента Юника Д.Г. Відгук опонента Олійник Т.І. Висновок наукового керівника Відео захисту
Пархоменко Ірина Володимирівна (4.01.2021)  Розвиток історико-краєзнавчої роботи в закладах позашкільної освіти  північно-східної України (друга половина хх – початок ххі століття) 011 Освітні, педагогічні науки  Дисертація Анотація Повідомлення Відгук опонента - Чепіль М. М. Відгук опонента - Кочубей Т. Д. Висновок наукового керівника Відео захисту
Лісовець О.В. (17.04.2021)
Організаційно-педагогічні умови виховання самостійності у дітей різної статі віком 5-7 років
011 Освітні, педагогічні науки  Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Курєнкова А. В. (29.04.2021) Формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку засобами сюжетно-рольової гри
01 Освіта/Педагогіка.
016 Спеціальна освіта
Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Сіденко Ю.О. (30.04.2021) Педагогічні умови формування пізнавальної готовності старших дошкільників з розладами аутистичного спектру до навчальної діяльності
01 Освіта/Педагогіка.
016 Спеціальна освіта
Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Колесник Ю. І. (29.04.2021) Стан системного імунітету та психофізіологічних функцій в умовах набутої короткозорості різного ступеня
09 – Біологія
091 – Біологія
Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Овчиннікова Л.О. Формування стилю управління мистецько-педагогічним колективом у майбутніх учителів музики
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Дисертація Анотація Повідомлення Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Кудрявцев Валентин Юрійович Камерно-вокальна творчість Ж. Массне: жанрово-стильові домінанти  
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Чжан Сяо Формування професійної майстерності майбутніх хореографів у процесі навчання спеціальних дисциплін
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Руденко Олександр Федорович Камерно-вокальна творчість Віталія Губаренка: симбіоз слова, музики і виконавства
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Бойченко В. В.
Організаційно-педагогічні засади STEM-освіти у старшій середній школі США
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Коханова Н. Ю. Організаційно-педагогічні засади навчання англійської мови учнів початкової школи Польщі  
01 – Освіта/Педагогіка
011 – Освітні, Педагогічні науки
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Острога Марія Михайлівна Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності 01 – Освіта/Педагогіка
015 – Професійна освіта
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту дисертації
Чжан Цзяохуа Інтонування як чинник смислоутворення у фортепіанному виконавстві
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Чжан Лін  Шляхи професіоналізації українського вокального мистецтва (на прикладі жанру обробки народної пісні)
02 – Культура та мистецтво 025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Соловйова О. А. Клавірний концерт XVIII століття у творчості австро-німецьких композиторів: теоретичний та виконавський аспекти
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Мухіна Л. П. Українське вокальне виконавство у контексті європейської оперно-вокальної культури кінця ХІХ – початку ХХ століття
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Гун Вейді Художня техніка диригента хору у контексті психофізіологічного аналізу
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Чжоу Ї Індивідуальний виконавський стиль в умовах глобалізації (на прикладі творчості китайських співаків).
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Лю Ся Виконавська специфіка наративних жанрів вокальної музики
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Цапенко Марина Формування культури енергозбереження учнів основної школи на уроках фізики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 
01 - Освіта/Педагогіка
014 - Середня освіта (фізика)
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Муха А. П Формування підприємницької культури учнів основної школи на уроках фізики
01 - Освіта/Педагогіка
014 - Середня освіта (фізика)
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Левитська Т. В Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії в університетах Данії
01 - Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Самохвалова І. Ю. Акмеологічні засади розвитку рухових якостей студенток закладів вищої освіти в умовах професійної підготовки
01 - Освіта/Педагогіка
017 - Фізична культура і спорт
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Ян Хаосюань  Феномен співацько-виконавського стилю Йонаса Кауфманна
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Кун Цзивей Музична творчість як мистецтвознавча проблема
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту  
Діхнич К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики  
01 - Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Лянь Юаньмей  Шляхи професійної майстерності композиторського втілення образу Венеції у вокальній музиці ХІХ століття
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Ян Фуїнь  Жанр неаполітанської пісні ХУІ-ХІХ століть (теоретичний аналіз)
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Чжчан Сянюн Виконавська майстерність піаністів у контексті психофізіологічного аналізу
02 – Культура та мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Ван Боюань Організаційно-педагогічні засади підготовки піаністів-виконавців у мистецьких закладах вищої освіти Китаю та України
01 – Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок наукового керівника Відео захисту
Чжан Лянхун  Організаційно-педагогічні засади підготовки вокалістів у системі вищої музичної освіти Китаю та України
01 – Освіта/Педагогіка
011 - Освітні, педагогічні науки
Дисертація Анотація Відгук Відгук Висновок науовоо керівника Відео захисту
Мельник С.А. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів будівельних спеціальностей у закладах фахової передвищої освіти 01 - Освіта/Педагогіка
017 – Фізична культура і спорт
Дисертація Анотація Висновок наукового керівника
Відгук 1
Відгук 2 Відео захисту дисертації Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду
Омельяненко О.М. Стратегічні вектори трансформації бізнес моделей підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Дисертація Анотація Висновок наукового керівника Відгук 1 Відгук 2 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту  
Ян Бінь Формування художньо-творчої активності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки 01 – Освіта/педагогіка 011 – Освітні, педагогічні науки Дисертація Анотація Відгук наукового керівника Відгук 1 Відгук 2 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту
Лі Цін Формування готовності до професійно-творчої самореалізації
майбутніх учителів образотворчого мистецтва
01 – Освіта/педагогіка 011 – Освітні, педагогічні науки Дисертація Анотація Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів Відгук 1 Відгук 2 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту
Горбань Дар’я Дмитрівна Особливості циркуляції крові на прикладі мікроциркуляції у осіб юнацького віку з різною резистентністю та на тлі стресу 09 – Біологія 091 – Біологія Дисертація Анотація Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення Відгук 1 Відгук 2 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту
Охріменко Олена Вікторівна Професійна підготовка майбутніх бакалаврів спеціальної освіти до використання цифрових технологій в умовах інклюзивного освітнього простору 01 – Освіта/Педагогіка 015 – Професійна освіта (Комп’ютерні технології) Дисертація Анотація Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення Відгук 1 Відгук 2 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту
Ян Фейюй Сучасні тенденції вокально-виконавської творчості 02 – Культура і мистецтво 025 – Музичне мистецтво Дисертація Анотація Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення Відгук 1 Відгук 2 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту
 Фаталов Вілен Володимирович  Забезпечення інноваційної компоненти стійкого розвитку підприємств   05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка   Дисертація Анотація Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення Відгук 1 Відгук 2 Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту
Чен Лінь Художньо-невербальна комунікація та її втілення у диригентському виконавстві 02 – Культура і мистецтво
025 – Музичне мистецтво
Дисертація Анотація Відгук 1 Відгук 2 Висновок про наукову новизну Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Відео захисту

Адреса

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Адреса: 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони: (0542) 68-59-02
Web-сайт: www.sspu.edu.ua
E-mail: [email protected]

Приймальна комісія

Адреса: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87
E-Mail: [email protected]
Тел.: +38 (0542) 22-12-44
Моб. (Lifecell): +38 (093) 256-67-28,
                        +38 (099) 601-07-23

viber b306d telegram 357e7 whatsapp 70ad0

Електронний розклад

Електронний розклад СумДПУ Android додаток

Електронний розклад СумДПУ iOS додаток

Меню